SCIENTIFIC SERVICES PLATFORMS

General Equipment

Technical staff

Elena Serrano
E-mail: eserrano@santpau.cat

Equipment

  • Precision balances (Sartorius)
  • 2100 Bioanalyzer (Agilent)
  • Nanodrop 2000 (Thermo)
  • Infinite 200 (Tecan) microplate reader: spectrophotometer, fluorometer, luminometer

Grants

  • IRHSCSP. Innovation Network 2009. RD09/0077/00075. Amount: €123,414.
  • Kulisevsky, J. Sistema expert d’integració de tele-assistència I medicament per prevenir la dependència I promoure l’autonomia de les persones grans en l’entorn de la llar. Plataforma e-Health per a l’envelliment saludable. Plan Avanza. TSI 020110-2009-444. Amount: €60,848.55.

Forms

General Equipment Form

Last update: 13 de June de 2019