L’INSTITUT

Col·labora amb la Recerca

Amb la vostra col·laboració, podeu ajudar a finançar les línies de recerca dels grups de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Així, contribuireu a investigar aquelles malalties que encara no tenen cura o no compten amb tractaments prou eficaços.

Presentació de les causes obertes

Desenvolupament de la recerca biomèdica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Causa genèrica per a contribuir al desenvolupament de les activitats de recerca de l’Institut.

Podeu fer el vostre donatiu a:Caixabank

Neurobiologia de les demències

El grup de recerca en Neurobiologia de les Demències, dirigida pel Dr. Alberto Lleó, és un equip format per metges neuròlegs, biòlegs i psicòlegs, que treballen conjuntament per avançar en la cura i coneixement de les malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

causa-alzheimer-04

Aquesta causa pretén ajudar al sosteniment de les principals línies de recerca del grup:
• Bases genètiques i biològiques de l’Alzheimer i d’altres malalties neurodegeneratives.
• Detecció precoç de l’Alzheimer i nous tractaments per alentir la seva progressió.

Descarrega el fulletó “Lluita contra l’Alzheimer”

Podeu fer el vostre donatiu a:Caixabank

 La vida corre per les teves venes: cuida-les!!!

Necessitem el teu suport per investigar les causes de la trombosi venosa i les varius (un important factor de risc de trombosi). Només així podrem prevenir i curar aquestes malalties venoses.

causa-cuidatusvenas-02

El grup d’Investigació de la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de l’Institut de Recerca de Sant Pau, dirigit pel Dr. José Manuel Soria, treballa en la identificació dels factors genètics que causen les principals malalties venoses, especialment la trombosi i les varius (Insuficiència Venosa Crònica). El grup està constituït per un equip multidisciplinari de biòlegs, bioquímics i bioinformàtiques que col·laboren estretament amb hematòlegs, vasculars i oncòlegs per abordar d’una manera integral el diagnòstic, prevenció i tractament d’aquestes malalties.

Causa amb el suport de la Asociación Cuida tus Venas

Descarrega el fulletó “La vida corre por tus venas: ¡cuídalas!”

Podeu fer el vostre donatiu a:Caixabank

 


Informació sobre la recollida de dades amb finalitat fiscals i informatives
Els donatius efectuats a l’entitat estan subjectes als beneficis establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats. Les donacions rebudes a la Fundació podran gaudir de les deduccions previstes a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i a l’Impost sobre societats. A aquests efectes la Fundació emetrà el corresponent certificat acreditant la donació efectuada.
Amb sujecció a la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb la finalitat de confeccionar i remetre-li al domicili indicat el certificat fiscal referent a la seva donació, i amb la finalitat que l’entitat esmentada pugui tenir coneixement de les persones que fan donacions i li pugui remetre la informació sobre la mateixa i les activitats que du a terme. Vostè declara sota la seva responsabilitat que les dades indicades són certes, correctes, actualitzades i que li pertanyen. Conforme a la Llei de protecció de dades, vostè podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades i d’oposar-se al seu tractament, adreçant-se per correu electrònic a donatiusiib@santpau.cat.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2016

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació

Estic d'acord