PLATAFORMES DE SERVEIS CIENTìFIC-TèCNIC

Plataforma de Bioinformàtica

Tècnic responsable

Elena Serrano
eserrano@santpau.cat

Funcions

  • Suport en el disseny experimental d’experiments “high throughput”.
  • Suport en l’anàlisi bioestadístic i bioinformàtic, principalment de dades genòmiques i transcriptòmiques (seqüenciació, ultraseqüenciació, expressió gènica, genotipat, expressió diferencial, GWAS, etc).

Equipament

  • Estació de treball

Darrera actualització: 01 de agost de 2016