PLATAFORMES DE SERVEIS CIENTìFIC-TèCNIC

Plataforma de Citòmica

Personal tècnic

Marta Soler
E-mail: MSolerC@santpau.cat / citometria@santpau.cat

Funcions

Citometria convencional

En mostres homogènies (línies cel·lulars) o heterogènies (líquid biològic):

  • Detecció de la presència de proteïnes i determinació de les poblacions cel·lulars (marcadors de cèl·lules).
  • Estudis de cascades de senyalització (cicle cel·lular, proliferació cel·lular, apoptosi, determinació de calci intracel·lular).
  • Quantificació de l’eficiència de transfecció.
  • Canvis en el fenotip. Presència relativa i absoluta.
  • Producció de mediadors.
  • Detecció de les poblacions minoritàries.

Separador cel·lular

Obtenció de subpoblacions cel·lulars

Equipament

  •    FACSCalibur (BD) citometria de flux convencional.
  •    MACSQuant (Milteny Biotech) citometria de flux convencional.
  •    FACSAria (BD) citometria de flux de classificació cel·lular.

Subvencions

  • IRHSCSP. “Flow cytometry cell sorter: analysis system and high throughput cell sorting”. IF06/3678-1. Cofinançament: FEDER.

 

Formularis

Formulari Servei Citomica

Darrera actualització: 13 de juny de 2019