Public Tenders

Expedients de contractació de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Plataforma de contractació pública

Instrucccions internes de contractació

IIC de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau aprovades a la reunió del Patronat amb data 29 de juny de 2015
IIC IRHSCSP

Last update: 25 de July de 2019

This website uses cookies to improve the browsing experience and perform analytical tasks. If you continue browsing, we understand that you agree our cookies policy. More information