CURRENT AFFAIRS

NEWS

11/08/2023

Identifiquen un nou biomarcador que podria ajudar a determinar el risc de mortalitat en un subgrup de pacients amb sèpsia

Un estudi liderat pel Dr. Jaume Baldirà, investigador del Grup de Recerca en Medicina Intensiva de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau i metge adjunt del mateix hospital, ha identificat un nou biomarcador que podria ajudar a distingir un subgrup de pacients amb sèpsia i millorar-ne així les estratègies de diagnòstic i tractament.

La sèpsia, també coneguda com a septicèmia, és una resposta inflamatòria generalitzada de l’organisme davant d’una infecció bacteriana, vírica o fúngica que pot danyar els òrgans, fer que deixin de funcionar i, fins i tot, arribar a produir la mort. És considerada un problema de salut pública molt greu i és àmpliament reconeguda com una de les causes principals de mortalitat global. Per això, la detecció precoç i l’inici immediat del tractament adequat són fonamentals per reduir la mortalitat entre els pacients.

“Actualment, per saber l’estat de gravetat del pacient amb sèpsia, utilitzem el sistema de puntuació SOFA (per les seves sigles en anglès, Sequential Organ Failure Assessment)” ens explica el Dr. Baldirà. Es tracta d’una eina que avalua la gravetat de la disfunció orgànica en pacients crítics tenint en compte variables de sis sistemes d’òrgans com, per exemple, la pressió arterial, l’estat fetge, el ronyó, etc. Per tant, com més baixa sigui la puntuació SOFA (inferior o igual a 6), menor risc de mortalitat.

No obstant, la puntuació SOFA no és infal·lible. En algunes ocasions, no té la sensibilitat necessària ja que s’ha vist que hi ha un subgrup de pacients amb sèpsia que, tot i tenir una puntuació SOFA baixa, experimenten taxes de mortalitat elevades per insuficiència orgànica. Per identificar aquest subgrup específic, s’estan començant a utilitzar biomarcadors de sang com a eina de cribratge complementària.

Aquest estudi, que publica la revista Biomedicines, avalua l’habilitat predictiva de quatre biomarcadors, la proadrenomedullina de la regió mitjana (MR-proADM), la procalcitonina (PCT), la proteïna C reactiva (CRP) i el lactat, que podrien ajudar a estratificar el risc de mortalitat en pacients amb sèpsia i una puntuació SOFA menor o igual a 6, un subgrup molt específic.

Per fer-ho, es va realitzar un anàlisi observacional prospectiu que va incloure 284 pacients que reunien els criteris per l’activació del codi sèpsia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón i es van determinar els biomarcadors i altres paràmetres necessaris de les mostres de sang extretes del Banc de Sèpsia del mateix hospital.

Els resultats de l’estudi suggereixen que el biomarcador MR-proADM podria ajudar a identificar el risc de mortalitat als 28 dies en pacients amb sèpsia adquirida a la comunitat (fora d’hospital) i puntuació SOFA menor o igual a 6, mentre que el biomarcador lactat (lactacidèmia) seria més eficaç per predir la mortalitat als 28 dies en pacients amb infecció adquirida a l’hospital.

Així doncs, “la mesura inicial d’aquests biomarcadors podria facilitar estratègies de tractament precoç basades en la seva activació en pacients amb sèpsia o xoc sèptic i una puntuació SOFA baixaafirma el Dr. Baldirà.

Tot i que l’estudi compta amb algunes limitacions com per exemple, una mostra de pacients petita i que el criteri d’activació del codi sèpsia pot variar segons l’hospital, “els resultats són consistents amb la literatura existent i aporten dades de suport addicionals per a aquests biomarcadors i el seu ús en diferents entorns hospitalaris i diferents nivells de malaltia” assenyala.

“Aquesta troballa és molt important perquè, en un futur, el biomarcador MR-proADM podria utilitzar-se en la pràctica estàndard per ajudar-nos a detectar subgrups de pacients amb sèpsia i tractar-los millor i més ràpid” conclou el doctor.

Aquest estudi ha estat realitzat en col·laboració amb el Servei de Medicina Intensiva, el Grup de Recerca de Xoc, Disfunció Orgànica i Ressuscitació de la Vall d’Hebrón Institut de Recerca, el Servei d’Anàlisis Clíniques i el Servei de Microbiologia de l’Hospital Vall d’Hebron  i ha estat finançat per una subvenció restringida de Thermo Fisher (Hennigsdorf, Alemanya).

Article de referència

Baldirà, J.; Ruiz-Rodríguez, J.C.; Ruiz-Sanmartin, A.; Chiscano, L.; Cortes, A.; Sistac, D.Á.; Ferrer-Costa, R.; Comas, I.; Villena, Y.; Larrosa, M.N.; et al. Use of Biomarkers to Improve 28-Day Mortality Stratification in Patients with Sepsis and SOFA ≤ 6. Biomedicines 2023, 11, 2149. https://doi.org/10.3390/ biomedicines11082149

This website uses cookies to improve the browsing experience and perform analytical tasks. If you continue browsing, we understand that you agree our cookies policy. More information