PLATAFORMES DE SERVEIS CIENTìFIC-TèCNIC

Equipaments d’ús general

Personal tècnic

Elena Serrano
E-mail: eserrano@santpau.cat

Equipament

  • Balances de precisió (Sartorius).
  • Bioanalyzer 2100 (Agilent).
  • Nanodrop 2000 (Thermo).
  • Infinite 200 (Tecan) lector de microplaques: espectrofotòmetre, fluoròmetre, luminòmetre.

Subvencions

  • IRHSCSP. Innovation Network 2009. RD09/0077/00075. Quantitat: €123,414.
  • Kulisevsky, J. Sistema expert d’integració de tele-assistència I medicament per prevenir la dependència I promoure l’autonomia de les persones grans en l’entorn de la llar. Plataforma e-Health per a l’envelliment saludable. Plan Avanza. TSI 020110-2009-444. Quantitat: €60,848.55.
  • IRHSCSP. “In vivo optical image equipment: IVIS Spectrum and add-ins for the new laboratory”. IF09/3651. Quantitat: €300,129. Cofinançament: FEDER.

Formularis

Formulari Equipaments Comuns

Darrera actualització: 13 de juny de 2019