SERVEI D’EXPERIMENTACIó ANIMAL (SEA)

Comitè d’ Ètica en Experimentació Animal (CEEA – IR SANT PAU)

El Comitè d’Ètica en Experimentació Animal de l’Institut de Recerca de l’HSCSP és una entitat independent que, d’acord amb la legislació vigent sobre els animals de laboratori (Directiva Europea 2010/63/EU, Reial Decret espanyol RD 53/2013 i Decret 214/1997 de la Generalitat de Catalunya) actúa com a comitè expert i de consell en l’àrea de l’experimentació animal, amb membres procedents de diferents àrees del coneixement – recerca bàsica, medicina veterinària, benestar animal i medicina humana. No es pot realitzar cap procediment experimental amb animals a l’Estabulari de l’IR-HSCSP sense l’autorització per part del CEEA. Els principis de treball que regeixen aquest Comitè són la bona ciència i el correcte benestar animal, basat en el principi de les 3R: reemplaçament, reducció i refinament.

Les funcions del Comitè d’Ètica en Experimentació Animal són:

  1. Reportar favorablement en l’inici de projectes d’experimentació després de verificar la idoneïtat dels procediments en relació als objectius de l’estudi, la possibilitat d’assolir resultats vàlids amb el mínim número d’animals, la consideració de mètodes alternatius a l’ús d’animals i la idoneïtat de les espècies seleccionades.
  2. Assegurar que els animals no patiran innecessàriament i que rebran, quan sigui necessari, analgèsia, anestèsia o altres mètodes d’eliminació del dolor, el patiment o l’angoixa.
  3. Supervisar l’ús de mètodes eutanàsics humanitaris.
  4. Assegurar que el personal involucrat en el procediment està qualificat per realitzar les tasques assignades.
  5. Revisar procediments ja acceptats o suspendre procediments ja iniciats que no compleixen amb els requisits establerts pel protocol.

President: Dra. Laura Casaní
Secretari: Sr. Sergi Florit

Vocals:
Dra. Sandra Camino
Dr. Jose Guerra
Dra. Esther Jorge
Dra. Esther Peña
Dra. Cristina Rodriguez
Dra. Elisabet Sánchez
Dra. Gemma Vilahur

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació