RECERCA

Informació per al Personal Investigador

Polítiques i normatives d’interès

Aquestes són les principals polítiques i normatives en vigor que són rellevants des de la vessant professional i científica pel personal que vol desenvolupar la seva carrera científica al nostre institut:

Open Acces: Diposit Digital UAB

HRS4R

L’Estratègia de Recursos Humans per al Personal Investigador (HRS4R) dóna suport a les institucions de recerca en l’execució de 1) la Carta Europea de l’Investigador i 2) del Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors en les seves polítiques i pràctiques. L’aplicació concreta de la Carta i el Codi pretén fer els centres de recerca més atractius al personal investigador que busca nous projectes professionals. El reconeixement “Human Resources Excellence in Research” identifica les entitats que aposten pel desplegament de l’HRS4R.

hR-LOGO

Euraxess > The Human Resources Strategy for Researchers

Pla d’Acció Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

L’Institut va iniciar l’aplicació de l’HRS4R a l’octubre de 2014 amb la creació d’un grup de treball integrat per investigadors i gestors de recerca de l’institut. Durant aquest procés, el grup de treball ha analitzat el grau de compliment en el nostre institut dels quaranta principis plantejats a la Carta i el Codi, ha donat prioritat a aquells principis que s’han d’abordar i, finalment, s’ha preparat un pla d’acció per als pròxims quatre anys que inclou dinou mesures adreçades a noves instal·lacions de recerca, la millora de la comunicació externa i interna al personal d’investigació, el reforçament de la planificació de formació, la participació del personal investigador en els òrgans de presa de decisions, l’avaluació del personal o la tramitació de queixes/apel·lacions, entre d’altres. Aquest pla d’acció (vegeu més endavant) es va presentar a la Comissió Europea el febrer de 2015. L’últim pas d’aquest procés es va dur a terme el 23 de maig 2015, amb el reconeixement del segell (veure imatge a dalt).

L’HRS4R aplana el camí per a una estratègia de millora contínua de les institucions que en realitat no acaba un cop obtingut el reconeixement esmentat: Sant Pau es compromet amb la seva comunitat investigadora i la Comissió Europea a l’aplicació del pla d’acció aprovat, el seguiment de la seva aplicació fins al 2019, i l’elaboració d’una nova estratègia a partir d’aquesta data.

Podeu consultar el pla d’acció en l’enllaç següent:

HRS4R IR Sant Pau – Action Plan 2015-2018

HRS4R IR Sant Pau – Action Plan 2015-2018 – follow-up 201220

HRS4R IR Sant Pau – Action Plan 2021-2024 – follow up Oct’22

Podeu consultar la política de reclutament en l’enllaç següent:

Politica RRHH IIB_V1

Darrera actualització: 24 de gener de 2024

Darrera actualització: 24 de gener de 2024

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació