RECERCA

Àrees Estratègiques i Programes Transversals


Àrees de Recerca


Transversal Programmes


La immunoteràpia, la teràpia gènica o cel·lular, les nanopartícules per teràpies dirigides, la letalitat sintètica i el reposicionament de fàrmacs són alguns exemples de recerca en teràpies avançades aplicables a nombroses malalties oncològiques, cardiovasculars o neurològiques entre altres. La recerca que es realitza en aquest programa permetrà desenvolupar nous tractaments i estratègies terapèutiques per millorar la vida dels pacients.
Els avenços tecnològics i bioinformàtics en el camp de la genòmica estan tenint un fort impacte no només en el diagnòstic de malalties genètiques minoritàries sinó també en determinar factors de risc, pronòstic i tractament d'un creixent nombre de patologies molt prevalents. En aquest programa afrontem l'era de la medicina individualitzada de precisió i abordem el repte de diagnosticar malalties genètiques abans i millor.

La recerca en biomarcadors és essencial en medicina d’alta complexitat doncs ens permeten ajustar el diagnòstic i predir el pronòstic i la resposta als fàrmacs. Els biomarcadors també són essencials pel bon seguiment dels assajos clínics amb nous medicaments. La recerca que es fa en aquest programa ajudarà a definir quin és el millor viatge pels nostres pacients, des del diagnòstic i seguiment clínic fins al tractament.

Som un Institut amb professionals assistencials vinculats a totes les especialitats mèdiques i a la infermeria. La recerca traslacional d’aquest programa pretén donar resposta als reptes clínics dels pacients en forma de millores assistencials. Això es fa evident en les millores en diagnòstic, els procediments mèdics o quirúrgics o en els circuits assistencials, sempre en benefici del pacient.

La recerca biomèdica ha evidenciat la importància que tenen el sexe, el gènere i la interseccionalitat en la salut, el benestar i la progressió de la malaltia, fins al punt que actualment resulta difícil justificar l'activitat assistencial i la recerca sense perspectiva de gènere. En aquest programa fomentem la incorporació de la perspectiva de sexe / gènere en el contingut de la recerca per cobrir els buits de coneixement existents, augmentar la reproductibilitat dels estudis fent-los lliure de biaixos, contribuir a minimitzar retards en el diagnòstic i efectes adversos no esperats i augmentar l'equitat i la justícia social. A més a més, promovem la investigació en la salut de les dones i en malalties que afecten dones, per contribuir a fer que la nostra recerca tingui un impacte en la medicina personalitzada.

La irrupció del virus SARS-CoV-2 i la consegüent pandèmia ha impulsat moltíssim projectes de recerca en COVID-19, des dels efectes durant l'embaràs i el part, els factors genètics o individuals que determinen la seva gravetat, els mecanismes fisiològics de la infecció, la resposta immunitària o els assajos clínics amb nous fàrmacs. Aquest programa suma coneixement per un objectiu comú: entendre per combatre la malaltia.


Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació