L’INSTITUT

RRI: Recerca i Innovació Responsable

Què és l’RRI?

La Recerca i Innovació Responsable (RRI, per les seves sigles en anglès) és una estratègia de recerca promoguda i definida per la Unió Europea a través del programa d’Investigació i Innovació Horizon 2020 (2014-2020) ara, Horizon Europe (2021-2027). Es tracta d’un compromís col·lectiu basat en un procés de treball conjunt entre la comunitat científica i la societat, fomentant la interacció entre diferents stakeholders o grups d’interès (responsables de polítiques, comunitat científica, comunitat educativa, sector industrial i empresarial, societat civil) que pivota sobre els valors de la ètica, la sostenibilitat i la conveniència social.

L’objectiu de l’RRI és fer recerca i innovació amb i per la societat (programa Science with and for Society) amb la voluntat de retornar els avenços científics i tecnològics. Es per això, que aquest moviment requereix anticipació, reflexivitat, inclusió i capacitat d’adaptació al canvi en resposta als valors i expectatives de la societat, els grups d’interès i les circumstàncies canviants del nostre entorn.

L’RRI a l’IIB Sant Pau

L’IIB Sant Pau està compromès i alineat amb els principis de l’RRI i treballa per donar resposta a les necessitats de la societat i anticipar-se a aquestes de forma transparent, oberta, inclusiva i sostenible. Amb aquesta perspectiva i tenint en ment la missió de la institució, treballa per a construir la estratègia d’impacte institucional que ha de permetre dissenyar una nova política d’avaluació de l’impacte de la recerca que adopti els compromisos europeus.

Des de l’institut fomentem l’adopció d’aquests principis com a marc de treball i desenvolupem accions en cadascuna de les sis agendes. Els objectius que ens hem marcat per treballar-hi son:

 1. Governança:

 • Incorporar els principis de la RRI a la Governança de la institució.
 • Fomentar la RRI en totes les etapes del projecte de recerca.
 • Definir la narrativa d’impacte institucional (què, qui, com i perquè)
 1. Ètica:

 • Facilitar espais de reflexió ètica
 • Promoure i fomentar la integritat en la recerca
 1. Igualtat de gènere:

 • Vetllar per l’equilibri de gènere en la presa de decisions
 • Perspectiva de gènere en els equips i en el contingut dels projectes 
 1. Accés Obert (Ciència Oberta)

 • Vetllar per la implementació de les polítiques d’accés obert, definides per la institució.
 • Promoure l’accés obert en la recerca
 1. Participació ciutadana

 • Facilitar estructures de participació ciutadana
 • Promoure la seva influència per co-desenvolupar i co-decidir en els projectes de recerca 
 1. Educació Científica

 • Fomentar la col·laboració entre les múltiples parts interessades (proveïdors d’educació formal i no formal, empreses, i la societat civil).
 • Fomentar el pensament crític i la cultura científica de la ciutadania, així com les vocacions científiques entre els joves.

La Funció de la Unitat és la de promoure, dissenyar o implementar eines i accions específiques que serveixin als investigadors i investigadores a millorar les propostes de recerca i fomentar l’apropament de la societat a la Ciència.

Degut a la transversalitat de les accions descrites al Pla de RRI, aquesta unitat treballa de manera transversal amb d’altres unitats. De manera més estreta, amb la Unitat de Gestió del Coneixement (UGC) en relació a la ciència oberta, amb la Unitat de Cultura Científica (UCC+i) pel que fa a activitats relacionades amb la participació ciutadana i la educació científica i amb la Unitat de RRHH (URRHH) pel que fa a la implementació i seguiment dels principis recollits a la Carta Europea de l’Investigador (HSR4R).

A banda, la cap de la Unitat, és membre de la comissió negociadora del nou Pla d’Igualtat de l’IR-HSCSP i Coordinadora del GT de Recerca de la Comissió de Salut i Gènere (CdSiG) de l’HSCSP.

També forma part de la Comunitat de pràctica Hipàtia d’Alexandria que coordina AQuAs i que empren accions concretes per fomentar el canvi en els centres de recerca en salut per acabar amb la desigualtat de gènere en el sistema de recerca català.


Quines accions realitzem a l’IR-IIB Sant Pau sobre les 6 agendes?

 1. Governança

 1. Ètica

 • Actualització del Codi de Bones Pràctiques Científiques.
 • Nomenament de l’Ombudsperson de l’IR-IIB Sant Pau.
 • Creació del Comitè d’Integritat per a la Recerca (CIR).
 • Redacció i aprovació del Reglament del CIR.
 • Redacció del Procediment en casos de sospita de mala conducta.
 1. Igualtat de gènere

 1. Accés Obert (Ciència Oberta)

 • Accés al Dipòsit Digital de Dades (DDD) de la Universitat Autònoma de Barcelona per dipositar les publicacions.
 • Actualització de la Normativa de Filiació Institucional.
 • Formació del personal de suport als investigadors en Ciència Oberta.
 • Seguiment del registre dels investigadors a ORCID
 • Definició de la Política d’Open Access IR-Sant Pau
 1. Participació ciutadana

 1. Educació Científica

Estem presents a l’entorn digital i fomentem l’educació científica amb continguts de qualitat que contribueixin a formar opinions crítiques i informades. Ens podeu seguir a: Instagram , TwitterLinkedin

Darrera actualització: 06 de juny de 2023

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació