PLATAFORMES DE SERVEIS CIENTìFIC-TèCNIC

Plataforma de Genòmica i Transcriptòmica

Coordinació

Sandra Camino
E-mail: SCamino@santpau.cat / transcriptomica@santpau.cat

Telf: 93 553 7226 o ext interna: 7226/8102

Funcions

La plataforma de Genòmica i Transcriptòmica és un laboratorio de recolzament a la investigació enfocat aconsellar, oferir serveis específics en tècniques genòmiques o transcritòmiques i en possar a disposició equipament específic per als investigadors i la comunitat científica.

En concret, la Plataforma de GT ofereix els següents serveis:

 • Quantificació i control de qualitat de mostres d’ àcids nucleics (Qubit 3.0, Nanodrop 2000 i Bioanalyzer 2100)
 • Processament de mostres per a estudis amb Microarrays (Expressió gènica, perfils de miRNA, Citogenètica, GWAS)
 • Real-time PCR (Expressió gènica,  detecció de miRNA, discriminació alèl·ica , variació en nombre de còpies (CNV), quantificació absoluta….)
 • Next-Generation Sequencing: seqüenciació d’exomas, seqüenciació d’ARNs o ADNs diana ( tecnologia Ampli-Seq), seqüenciació d’ARNs petits, seqüenciació de novo, ChiP-Seq, seqüenciació de gen 16S,  metagenòmica…
 • Seqüenciació Sanger: seqüenciació d’ADN, anàlisi de mutacions i polimorfismes, estudis de metilació de l’ADN, identificació de microorganismes, …
 • Anàlisi de fragments: autetificació de línies cel·lulars, estudi de variació de nombre de còpies (MLPA), pèrdua d’heterozigositat (LOH), estudio de genotipat, inestabilitat de microsatèl·lits, estudis d’expansió d’ADN repetitiu…
 • Anàlisi de dades òmiques

Alguns dels equips utilitzats per portar a terme aquestes tècniques són accessibles, en format autoservei, per als investigadors després de realitzar una formació específica.

La plataforma ofereix un servei de qualitat acreditat per la certificació ISO 9001:2015.

Equipament específic

 • Affymetrix GS 3000 System array platform (upgrade 7G).
 • 7900HT Fast Real-Time PCR system (96-well, 384-well, and TLDA blocs) (AB-ThermoFisher Sci)
 • Bioanalyzer 2100 (Agilent Tech).
 • Nanodrop 2000 (ThermoFisher Sci).
 • Qubit 3.0 (ThermoFisher Sci)
 • Infinite M200 PRO (Tecan) lector de microplaques: espectrofotòmetre, fluoròmetre, luminòmetre.
 • 3130xl Genetic Analyzer capillary electrophoresis sequencer (ThermoFisher Sci).
 • Ion GeneStudio S5 Next-Generation Sequencing System, with Ion Chef System (ThermoFisher Sci).

Subvencions

 • IRHSCSP. “Affymetrix Microarrays System”. Cofinançament: FEDER.
 • IRHSCSP. “DNA genetic analyzer and protein arrays platform for the Genomics and Proteomics area of the Technical Laboratory for scientific and technical support”. IF07/3675-1. Cofinançament: FEDER.

Formularis

Formulari Plataforma Genòmica i Transcriptòmica (CAT)

 

Darrera actualització: 15 de març de 2022

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació