PLATAFORMA D’INVESTIGACIó CLíNICA

UICEC

Funcions

Dóna suport integral als investigadors en el desenvolupament dels projectes d’investigació independents (no promoguts per la indústria farmacèutica) en els aspectes metodològics, reguladors, administratius, econòmics i d’ordre pràctic, subjectes al compliment de la pràctica ètica i la legislació.

L’UICEC Sant Pau és part de la Xarxa Espanyola de Recerca Clínica, organització que dóna suport al desenvolupament d’assajos clínics multicentre. I pertany a la plataforma SCREN (Spanish Clinical Research Network ISCIII)

Gestió del coneixement

 • Finestra única d’entrada dels projectes d’investigació independents.
 • Punt de comunicació entre investigadors i unitats tècniques.
 • Notificació d’esdeveniments adversos.
 • Maneig del coneixement:
  • Estudi de dimensionalitat i viabilitat de projectes.
  • Identificació de les necessitats del projecte.
  • Assessorament en la preparació de la documentació: protocol, full d’informació, informe final.
  • Identificació de projectes derivats.
  • Explotació de resultats de la recerca.
  • Plans de publicació.
  • Identificació de necessitats formatives.

Unitat de suport metodològic i estadística

 • Assessorament en el disseny de l’estudi.
 • Entrada de dades.
 • Processament de les dades.
 • Elaboració d’informes estadístics.
 • Validació i gestió de CRDs electrònics.
 • Documentació i informes.

Unitat de documentació, arxiu, monitorització i seguiment

 • Suport en la redacció de documents: EUDRA/sol·licituds/seguiments.
 • Monitorització.
 • Informes inicials, de seguiment i finals.
 • Suport en la tramitació de sol·licituds inicials, aclariments i esmenes: Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEM), Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC), altres autoritats sanitàries, referents a assajos clínics, estudis postautorització i altres.
 • Custòdia de l’arxiu del promotor (Master File).
 • Altres comunicacions al CEIC, la Generalitat de Catalunya i l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Unitat de administració i gestió econòmica

 • Gestió de contractes d’assaigs clínics amb els centres participants, quan l’Institut de Recerca de Sant Pau és promotor.
 • Gestió de convenis de col·laboració amb laboratoris/empreses per al finançament d’estudis.
 • Gestió de contractes associats a assaigs clínics (CRO’s, E-CRD’s, estadística, cessions, etc.).
 • Gestió de factures de clients i proveïdors relacionats amb els estudis.
 • Gestió de pòlisses d’assegurances en els assaigs on l’Institut de Recerca de Sant Pau és promotor.
 • Elaboració de memòries econòmiques per a la presentació d’estudis a comitès ètics d’investigació clínica.
 • Pagament de taxes a l’AEMPS en investigació clínica.
 • Col·laboració amb la Unitat de Projectes de l’Institut de Recerca de Sant Pau en l’avaluació econòmica de beques en la fase de presentació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació