PLATAFORMES DE SERVEIS CIENTìFIC-TèCNIC

Biobanc i Immunohistoquìmica

Personal tècnic

Biobanc

Sabina Cisa Wieczorek
Mario Casanova Sánchez

Banc de tumors

Mario Casanova Sánchez
M. Angels Velasco Murcia

Immunohistoquímica

Iris Rodríguez Rodríguez
M. Angels Velasco Murcia

Assessorament científic en tècniques histopatològiques

J. Oriol Juan-Babot

Imatge / Patologia digital

J. Oriol Juan-Babot
Iris Rodríguez Rodríguez

Funcions

La Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica és una plataforma de suport a la recerca biomèdica, la funció principal de la qual és el processament de mostres biològiques segons criteris de qualitat.

El Biobanc IIB Sant Pau, com a part de la Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica, és un establiment públic sense ànim de lucre, autoritzat per la Direcció General de Planificació i revolta en Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i està registrat en el Registre Nacional de Biobancs de l’Instituto de Salud Carlos III (número B.0000722) d’acord amb el RD1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb finalitats de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre Nacional de Biobancs per a recerca biomèdica. Així mateix, el Biobanc IIB Sant Pau forma part de l’actual Plataforma Nacional de Biobancos (PT20/00196), sent aquesta una de les Plataformes ISCIII de Suport a la I+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020.

La seva missió és la d’obtenir, processar, emmagatzemar, gestionar i posar a la disposició de la comunitat científica mostres biològiques humanes i dades associades, d’acord amb procediments normalitzats de treball consensuats, així com el manteniment de la traçabilitat de la mostra i les seves dades associades, amb la finalitat de promoure la recerca biomèdica de qualitat, respectant els drets dels donants.

L’objectiu del Biobanc IIB Sant Pau és incrementar l’accessibilitat de les mostres biològiques humanes als investigadors sol·licitants perquè les utilitzin en els seus projectes de recerca, sempre que aquests compleixin els requisits ètics i legals exigibles per la legislació vigent.

El Biobanc IIB Sant Pau actua, doncs, com a enllaç entre donants de mostres, personal assistencial i comunitat científica per a l’harmonització dels drets, deures i interessos de cadascun dels col·lectius amb la finalitat de facilitar d’aquesta manera l’avanç de la recerca biomèdica de qualitat.

Per la seva part, els laboratoris d’Immunohistoquímica de la Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica ofereixen serveis de processament de mostres biològiques, tant d’origen humà com de models animals, per a la seva anàlisi mitjançant tècniques histològiques, des del processament de la mostra, tall i tinció fins a la digitalització de les preparacions, anàlisi histològica i lliurament de resultats. La Plataforma ofereix la possibilidad de posar a punt nous mètodes histològics i tincions, segons la demanda i necessitats dels nostres usuaris, tant interns com externs. A més, es realitzen formacions als usuaris perquè puguin utilitzar els equips de la plataforma en modalitat autoservei.

La Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica està certificada sota la norma ISO 9001:2015 per a tots els serveis oferts per aquesta.

 

Serveis

A més dels catàlegs de mostres biològiques humanes, la Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica ofereix una àmplia cartera de serveis:

Biobanc

 • Gestió de sol·licituds de material biològic per a recerca
 • Assessorament ètic-legal sobre creació de noves col·leccions
 • Assessorament cientificotècnic sobre el tractament de mostres biològiques
 • Processament de mostres biològiques humanes: sang perifèrica, medul·la òssia, orina, teixit congelat, etc.
 • Conservació i custòdia de mostres biològiques humanes
 • Criopreservació de cèl·lules viables
 • Gestió de col·leccions de mostres i dades associades
 • Extracció d’àcids nucleics a partir dels diferents tipus de mostres biològiques

Immunohistoquímica

 • Descalcificació de teixits
 • Processament de teixits per a inclusió en parafina i O.C.T.
 • Tall de blocs de parafina i O.C.T.
 • Tall de teixit fresc
 • Recuperació antigènica
 • Inmunotinció automàtica, simple i doble
 • Tincions: hematoxilina-eosina, giemsa, oil red, tricrómic, PAS, tinció de Wright, blau alcià, safranina, vermell sirià, etc…
 • Preparació de tissue microarrays (TMA)
 • Hibridació fluorescent in situ (FISH) sobre teixit
 • Digitalització de preparacions histològiques, sota condicions de camp clar, fluorescència i FISH
 • Anàlisi histològica qualitativa i quantitatiu

La Plataforma ofereix la possibilitat d’implementar nous mètodes histològics i tincions, segons la demanda i necessitats dels nostres usuaris, tant interns com externs.

 

Equipament

sala_congeladores  scanner  IHQ2

 • 15 Ultracongeladors -80ºC NUAIRE NU-9668E equipats amb doble sistema de seguretat. 24 h de monitorització
 • Tanc de Nitrògen líquid CHART MVE 1211 connectat a sistema d’ompliment automàtic
 • Tanc de Nitrògen fase vapor CBS V-5000 EHAB connectat a sistema d’ompliment automàtic
Laboratori de Bioseguretat BSL-2
 • Cabina de seguretat biològica IIA NUAIRE
 • Centrífuga refrigerada HERAEUS MEGAFUGE 40R
 • Centrífuga refrigerada KENDRO LABOFUGE 400R
 • Centrífuga refrigerada EPPENDORF 5415R
 • Contador cel·lular BIORAD TC-20
 • Extractor de àcids nucleics QIACUBE
Laboratori de Immunohistoquímica nou edifici IR-HSCSP
 • Processador de teixits SAKURA TISSUE TEK VIP 5 JR
 • Processador de teixits per microones KOS
 • Centre de inclusió de teixits SAKURA TISSUE TEK TEC5
 • Placa freda LEICA ARCADIA C
 • Microtom rotatiu MICROM HM355S.
 • Bany de flotació SELECTA TERMOFIN.
 • Estufa TERMARKS B8000
 • Criostat LEICA CM1950.
 • Immunotenyidor automàtic AGILENT Autostainer AS48.
 • Tenyidor automàtic SAKURA TISSUE TEK PRISMA (Sakura).
 • Array Semiautomàtic de teixits GALILEO CK3500.
 • Cabina d’extracció de gasos NUAIRE NU-S813-400E
 • Vitrina d’extracció de gasos NUAIRE NU-164-424E
 • Escaner per a patologia digital Panoramic Scan II.
Laboratori de Immunohistoquímica Pavelló 11
 • Centre de inclusió de teixits LEICA EG1150H: amb operador i autoservei
 • Placa freda LEICA EG1150C: amb operador i autoservei
 • Micrótom LEICA JUNG RM2055: amb operador i autoservei
 • Bany de flotació LEICA HI1210 : amb operador i autoservei.
 • Estufa MEMMERT BE 300
 • Criostat LEICA JUNG CM3050S: amb operador i autoservei
 • Vibràtom LEICA VT1000S: amb operador
 • Vitrina d’extracció de gasos LABORSYSTEM
 • Escaner pera a patologia digital Panoramic MIDI BF.
 • Workstation per a l’anàlisi histológica cualitativa i cuantitativa

 

Formularis

Formulari Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica

 

Subvencions

 • IR-HSCSP. “Plataformas ISCIII. Biobanco IIB Sant Pau. Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo”. Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud 2020. PT20/00196. Quantitat: 207.900€. Cofinançament FEDER
 • IR-HSCSP. “Manteniment del Banc de Tumors del Node Sant Pau de la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya”. Conveni ICO. Quantitat: 14.000€
 • IR-HSCSP. “Plataformas ISCIII. Biobanco IIB Sant Pau. Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo”. Plataformas ISCIII de apoyo a la Investigación en Ciencias y tecnologías de la Salud 2013. PT13/0010/0034. Quantitat: 21.304,35€. Cofinançament FEDER
 • IR-HSCSP. “Equipamiento para completar la Plataforma Biobanco”. Proyecto PROMIS 2012 de Infraestructuras. II12/00001. Quantitat: 113.516,15€. Cofinançament FEDER
 • IR-HSCSP. RETICS de Biobancos 2009. RD09/0076/00081 Quantitat: 473.403,92€. Cofinançament FEDER
 • IR-HSCSP. “Convenio para la mejora y adecuación y mejora de los Biobancos del SNS”. ISCIII. Quantitat: 165.000€. Cofinançament FEDER

Darrera actualització: 04 de juliol de 2023

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació