PLATAFORMES DE SERVEIS CIENTìFIC-TèCNIC

Plataforma de Citometria de Flux

Coordinació

Marta Soler
E-mail: MSolerC@santpau.cat / citometria@santpau.cat
Telèfon: 606 52 67 76

Personal tècnic

Lia Ros
E-mail: LRos@santpau.cat

Funcions

La plataforma de citometria de flux proporciona als usuaris equipament d’última  generació per a les anàlisi de citometria i separació de poblacions cel·lulars. El personal de la unitat dóna suport als usuaris en el disseny experimental, l’adquisició de dades i anàlisi dels resultats. A més a més, es realitzen formacions als usuaris perquè puguin utilitzar els equips de la plataforma en modalitat autoservei.

La plataforma de citometria està certificada amb la ISO 9001:2015 i pot realitzar l’anàlisi de mostres, des del marcatge fins a l’entrega de resultats, així com la possibilitat de posar a punt tècniques noves sota demanda de l’usuari tant intern com extern.

Serveis

La plataforma de citometria disposa d’una àmplia gamma d’aplicacions de citometria de flux i separació cel·lular i n’implementa de noves en funció de la demanda dels investigadors.

20220204_104043

Citometria convencional 

 • Caracterització de poblacions cel·lulars per immunofenotipatge multicolor.
 • Assajos de viabilitat i proliferació cel·lular i bacteriana.
 • Assajos de cicle cel·lular i apoptosi.
 • Expressió gènica (anàlisi de proteïnes fluorescents) i quantificació de l’eficiència de transfecció.
 • Enriquiment en columna magnètica de la mostra per la detecció de poblacions minoritàries.

Separació cel·lular  

 • Obtenció de fins a 4  subpoblacions cel·lulars simultàniament en cabina de bioseguretat.
 • Separació automatitzada de dues poblacions per separació magnètica.

Dissociació cel·lular

 • Dissociació independent i automatitzada de fins a 8 mostes simultàniament.
 • Dissociació de teixits i cèl·lules per a single cell o molecular.
 • Funció de temperatura de 37ºC per a incubacions de disgregació enzimàtica.

Anàlisi High Throughput Screening (HTS)

 • Anàlisi d’expressió gènica i perfils immunològics, detecció de DNA, RNA i proteïna en una sola placa.
 • Possibilitat d’incloure fins a 50 analits en la mateixa placa.

Equipament

Citòmetres analitzadors: 

 • FACSCalibur (BD). 2 làsers: 4 paràmetres de fluorescència.
 • FACSCanto II (BD). 3 làsers: 8 paràmetres de fluorescència.
 • MACSQuant 10 (Miltenyi Biotec). 3 làsers: 8 paràmetres de fluorescència. Equipat amb columna d’enriquiment magnètica.
 • MACSQuant VYB (Miltenyi Biotec). 3 làsers: 8 paràmetres de fluorescència. Equipat amb un làser yellow-green (561nm), està especialitzat en estudis amb bactèries i proteïnes fluorescents (GFP, mCherry, dTomato…).
 • MACSQuant 16 (Miltenyi Biotec). 3 làsers: 14 paràmetres de fluorescència. Especialitzat en nanocitometria.

Separació cel·lular: 

 • FACSAria (BD) en cabina de bioseguretat II. 3 làsers: 9 paràmetres de fluorescència. Recollida en tubs (fins a 4 poblacions), plaques o portes. Opció single cell.
 • AutoMACS Pro (Miltenyi Biotec) en cabina de bioseguretat II.  Separació magnètica automàtica.

Anàlisi Multiplex:

 • MAGPIX (Luminex). Anàlisi de fins a 50 analits en una placa.

Dissociació cel·lular:

 • Dissociador gentleMACS Octo amb Heaters (8 posicions independents).

Programes per anàlisi off-line: 

 • FACS Diva i Cell Quest Pro.
 • Flow Logic- software anàlisi citometria (Miltenyi).
 • Belysa Immunoassay Curve-Fitting Software (Luminex- Millipore).
20220207_09570420220207_09570420220207_095704

 

 

 

 

 

 

Subvencions

 • IRHSCSP. “Flow cytometry cell sorter: analysis system and high throughput cell sorting”. IF06/3678-1. Cofinançament: FEDER.
 • IRHSCSP. “Contrato de suministro por adquisición de dos citómetros de flujo de 3 láseres para la Fundación Privada Institut de Recerca de la Santa Creu i Sant Pau”. NEGSPIR 20/25. Cofinançament: FEDER

 

Formularis

Formulari Servei de Citometria

Tarifes

CAT_Tarifes plataforma citometria_2023

Darrera actualització: 26 de juny de 2023

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació