IIB SANT PAU

Ombudsperson

L’ombudsperson o síndic/a de greuges de recerca actua com a agent mediador independent davant d’una sospita de possible mala conducta científica o conflictes professionals. Aquesta figura vetlla per l’acompliment del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i actua per assegurar la integritat de la recerca de la institució. Presidirà i col·laborarà amb el Comitè d’Integritat de la Recerca de l’IIB Sant Pau (CIR-IIB Sant Pau) i actuarà com a persona mediadora entre el personal investigador de l’institut que detecti una possible mala conducta científica i qualsevol persona de la què se sospiti. Aquesta posició garanteix la independència respecte altres òrgans institucionals, la confidencialitat de les actuacions de l’institut i l’experiència contrastada en el món científic.

El consell rector de l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau – IIB Sant Pau, ha nomenat per unanimitat, en data 9 de juny 2022, el Prof. Josep Santaló com a ombudsperson de recerca de l’IIB Sant Pau, a proposta de la direcció de l’institut.

Objectius de l’Ombudsperson

 1. Vetllar per l’acompliment del Codi de Bones Pràctiques Científiques
 2. Autocontrol científic i, si s’escau, la revelació de les infraccions de les normes establertes al Codi de Bones Pràctiques Científiques.

Funcions de l’Ombudsperson

 • Presidir el Comitè d’Integritat de la Recerca de l’IIB (CIR-IIB) per dret lligat a càrrec que es reunirà com a mínim un cop a l’any.
 • Col·laborar amb el CIR-IIB que li proporcionarà el suport necessari
 • Actuar com a persona mediadora entre el personal investigador de l’institut que detecti una possible mala conducta científica* i qualsevol persona de la que es sospiti aquesta mala conducta.
 • Garantir la independència respecte altres òrgans institucionals, la confidencialitat de les seves actuacions i la experiència contrastada en el món científic.

Durada del mandat

La durada del càrrec és de 3 anys, renovable a 2 anys més, si es considera.

*S’enten per mala conducta científica fets com:

 • Fabricació, falsificació o plagi
 • Apropiació indeguda d’idees
 • Autoria incorrecte
 • Conducta deslleial
 • Discriminació
 • Abús de poder
 • Falta d’informació o negativa a facilitar-la
 • Procediments incorrectes

L’ ombudsperson de l’IIB Sant Pau: Professor Josep Santaló

El professor Josep Santaló és Catedràtic de Biologia Cel·lular de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix classes de Biologia Cel·lular, Biologia de la Reproducció i Bioètica. Ha estat coordinador general d’estudis de Biologia, Vicedegà de la Facultat de Ciències i Vicerector de Recerca d’aquesta universitat.

La seva investigació s’ha centrat en la caracterització genètica i la congelació d’embrions preimplantacionals de mamífers, amb el desenvolupament del Diagnòstic Genètic Preimplantacional participant al grup pioner que el va instaurar a Espanya, la maduració ovocitària in vitro, la producció d’animals transgènics, la reprogramació nuclear i la derivació de cèl·lules mare embrionàries en ratolins i humans. És coautor de 120 articles en revistes científiques, 70 indexats i 20 capítols de llibres. Ha participat en 26 projectes de recerca finançats, 14 dels quals com a investigador principal.

És membre de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i del Comitè d’Ètica a Recerca Animal i Humana i del Comitè de Bioseguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona, els quals va presidir durant més de 10 anys , així com de l’Hinxton Group: An International Consortium on Stem Cells, Ethics and Law. Ha estat ponent redactor del Codi de Bones Pràctiques Científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

També ha estat membre de l’Advisory Committee de l’ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) i d’altres societats com ara l’ASEBIR (Associació per a l’Estudi de la Biologia de la Reproducció), la International Society for Stem Cell Research, la Societat Catalana de Biologia, la Societat Espanyola de Fertilitat i la British Society for the Study of Fertility.

El nomenament coincideix amb l’actualització del “Codi de de Bones Pràctiques Científiques” que passa a anomenar-se “Codi de Bones Pràctiques en Recerca”. La nova versió ha estat actualitzada i adaptada al codi de conducta de CERCA i inclou, entre d’altres millores, una redacció amb llenguatge inclusiu, els principis d’RRI i el pla d’RRI de l’institut, així com diversos aspectes legals i institucionals. El nou codi també està alineat amb el marc d’integritat científica europea de compliment obligatori (codi ALLEA).

Darrera actualització: 11 de novembre de 2022

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació