ACTUALITAT

NOTICIES

14/12/2022

Identifiquen dos biomarcadors en pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA)

Un estudi realitzat per investigadors del laboratori de Malalties Neuromusculars de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant-Pau i la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia del mateix hospital, que dirigeix el Dr. Alberto LLeó, ha conclòs que els pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) presenten nivells anormalment elevats de les proteïnes NOD2 i Spp1, per la qual cosa aquestes molècules es postulen com a nous biomarcadors a la fisiopatogènia d’aquesta malaltia neurodegenerativa.

El treball, que publica la revista Neurology Neuroimmunology and Neuroinflammation, aporta dades que contribueixen a conèixer millor la base biològica d’aquesta malaltia, segons comenta el Dr. Ricardo Rojas-García, investigador del grup de Malalties Neuromusculars a l’IIB Sant Pau i un dels autors principals de l’estudi.

L’ELA és una malaltia neurodegenerativa que afecta les cèl·lules nervioses al cervell i la medul·la espinal, i causa debilitat muscular ràpidament progressiva. Encara que se’n coneixen bé els símptomes i el diagnòstic clínic és relativament senzill, el seu origen resulta encara un misteri i la seva fisiopatologia és encara poc coneguda. Fins ara no es coneixen biomarcadors específics per al diagnòstic molecular ni tampoc per predir-ne el pronòstic.

En pràcticament tots els pacients amb ELA pot evidenciar que existeix un dipòsit anòmal de proteïnes a les neurones motores del còrtex cerebral, nuclis motors del tronc de l’encèfal i astes anteriors a la medul·la espinal, és a dir, que estan deslocalitzades i dipositades en inclusions al citoplasma d’aquestes neurones.

“Mitjançant estudis neuropatològics el que veiem és que hi ha un dipòsit anòmal de proteïnes. És a dir, que algunes proteïnes que normalment es troben de forma fisiològica al nucli passen a dipositar-se al citoplasma”, explica el Dr. Rojas-García.

Les proteïnes NOD2 i Spp1 estan implicades en la via fisiopatològica específica de la immunitat innata i l’homeòstasi de les proteïnes, “la qual cosa té molt sentit i ens fa pensar que probablement tenen un paper en el mecanisme pel qual es dipositen les proteïnes al cervell dels pacients amb ELA”, detalla l’investigador.

Un pas més per conèixer la fisiopatologia de la malaltia

L’objectiu principal d’aquest estudi, que s’ha realitzat en col·laboració amb l’Institut de Recerca de Navarra (IdisNA), en el marc del Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Malalties Rares (CIBERER) i el Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), era intentar trobar biomarcadors tant diagnòstics com pronòstics de l’ELA.

Els investigadors van analitzar dades d’una cohort de 123 pacients amb ELA, 30 pacients amb malaltia d’Alzheimer, 28 pacients amb demència frontotemporal i 102 controls sans d’edats similars als malalts. Els resultats han permès conèixer que els nivells de la proteïna NOD2 eren significativament més alts en els pacients amb ELA respecte als participants diagnosticats amb Alzheimer, demència frontotemporal i el grup control. Es tracta de la primera vegada que s’associa a NOD2 amb la fisiopatologia de l’ELA.

A més, a l’estudi es va poder comprovar que els nivells de Spp1 estaven elevats en els pacients amb ELA en comparació amb els participants sans. Tot i això, no es van trobar diferències significatives en els nivells d’aquesta proteïna entre els pacients amb ELA i els malalts amb Alzheimer o demència frontotemporal.

“Les nostres dades donen suport a un paper important del procés de neuroinflamació en la fisiopatologia de l’ELA i poden ser útils per ajudar a identificar nous objectius per a la recerca i el desenvolupament de tractaments que puguin modular aquestes vies per a aquests pacients”, conclou el Dr. Rojas-García.

Article de referència

Noemí de Luna, Álvaro Carbayo, Oriol Dols-Icardo, Janina Turon-Sans, David Reyes-Leiva, Ignacio Illan-Gala, Ivonne Jericó, Inma Pagola-Lorz, Cinta Lleixà, Luis Querol, Sara Rubio-Guerra, Daniel Alcolea, Juan Fortea, Alberto Lleó, Elena Cortés-Vicente, Ricardo Rojas-Garcia. Neuroinflammation-Related Proteins NOD2 and Spp1 Are Abnormally Upregulated in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm Mar 2023, 10 (2) e200072; DOI: 10.1212/NXI.0000000000200072

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació