ACTUALITAT

NOTICIES

26/02/2024

L’albúmina al 4% podria beneficiar als pacients amb malaltia renal crònica intervinguts de cirurgia cardíaca sota circulació extracorpòria

Un assaig clínic realitzat pel Dr. Jordi Miralles, del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital de Sant Pau, va analitzar la influència de l’albúmina en el desenvolupament de la lesió renal aguda associada a la cirurgia cardíaca sota circulació extracorpòria (CEC) en pacients amb funció renal preoperatoria preservada, en comparació amb l’estratègia de purgat del circuit amb una solució cristaloide balancejada versus una solució cristaloide balancejada amb albúmina al 4%.

El treball, en el qual ha participat mitjançant la realització d’un subestudi farmacoeconòmic la Dra. Alejandra Espinosa Guerrero, responsable de la Unitat d’Investigació Clínica d’Assaigs Clínics (UICEC) de l’Institut d’Investigació Sant Pau, va revelar un possible benefici de l’ús d’albúmina al 4% com a purgat de la CEC en els pacients que presentaven valors de funció renal preoperatoria en el límit més baix, segons una anàlisi post hoc de les dades de l’estudi.

Els resultats van confirmar que l’ús d’albúmina al 4% en la CEC en pacients amb funció renal conservada disminueix significativament les despeses directes associades a la cirurgia cardíaca, tot i que clínicament no es van detectar diferències significatives en el desenvolupament de lesió renal en el global de pacients durant els cinc primers dies després de la intervenció entre els dos grups estudiats, d’acord amb els resultats trobats pel Dr. Miralles.

En concret, un dels aspectes més destacats de l’estudi farmacoeconòmic va ser l’evidència que l’ús de l’albúmina al 4% com a purgat de la CEC disminueix els costos per pacient per any fins a 650€ en comparació amb el tractament convencional amb la solució cristaloide sola, pel que l’albúmina al 4% podria ser més rendible a llarg termini.

La Dra. Espinosa explica que es va poder comprovar que en els pacients amb la funció renal conservada, no es va observar cap benefici clínic però sí econòmic i seria interessant continuar amb una línia d’investigació centrada en avaluar l’efecte de l’albúmina en pacients intervinguts de cirurgia cardíaca sota CEC amb malaltia renal crònica preoperatoria, ja que “els resultats de l’anàlisi post-hoc en pacients amb valors de filtració glomerular més baixos de l’estudi, revelen la tendència a un benefici no només a nivell clínic, sinó en termes de qualitat de vida al pacient, possiblement augmentant fins a 1 mes de vida en plena salut”.

A més d’estudiar el possible benefici clínic, el nou estudi incorporaria un subestudi farmacoeconòmic per valorar la eventual incorporació de l’albúmina en la pràctica clínica diària en aquest tipus de pacients dins del Sistema Nacional de Salut.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació