ACTUALITAT

NOTICIES

16/09/2022

La inhibició de miR-148a disminueix la progressió de l’arterioesclerosi

La inhibició de miR-148a redueix la progressió de l’arterioesclerosi en un model de ratolí humanitzat. Aquesta és la conclusió principal a què ha arribat una investigació liderada des del CIBERDEM per la Dra. Noemi Rotllan, investigadora del Grup de Fisiopatologia de les Malalties Relacionades amb Lípids de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau que s’acaba de publicar a la revista Biomedicine & Pharmacotherapy.

Iniciat a la Universitat de Yale i finalitzat a l’IIB-Sant Pau “aquest treball ha permès constatar que la teràpia amb anti-miR-148a redueix tant la mida de la placa arterioescleròtica com la inflamació vascular en un model de ratolí humanitzat com és el ratolí APOBTG Apobec-/- Ldlr+/.-“, explica la investigadora.

La Dra. Rotllan indica que “l’efecte antiaterogènic observat és intervingut pels efectes antiinflamatoris observats en macròfags tractats amb aquesta teràpia i independent de canvis en la concentració del colesterol de LDL i HDL”.

El paper dels miRNAS

Els miRNAs són molècules capaces de regular l’expressió de múltiples gens implicats en patologies multifactorials com l’arterioesclerosi i l’ús de teràpies dirigides cap a aquestes miRNAs està molt estesa.
Ja es coneixia la importància del miR-148 en la regulació del metabolisme lipídic en macròfags, en l’homeòstasi del colesterol i en la inflamació, però fins ara no s’havia fet cap estudi sobre la contribució de miR-148a en la progressió de l’ateroesclerosi.

Concretament, la inhibició perllongada amb el LNA 148a va donar lloc a plaques més petites i amb menor contingut de macròfags però sense canvis en el contingut de les cèl·lules vasculars llises, i també una disminució del contingut de lípids neutres a l’arc aòrtic. A més, aquestes plaques eren més estables, ja que tenien una capa fibrosa més gruixuda i nuclis necròtics més petits.

Al treball també es demostra que la inhibició de miR-148a en macròfags murins primaris augmenta l’expressió de gens antiinflamatoris com Arg1, Retlna i Mrc1, i disminueix l’expressió de marcadors proinflamatoris com Nos2, Il6, Cox2 i Tnfa.

Així doncs, la inhibició de miR-148a disminueix la resposta inflamatòria dels macròfags, polaritzant-los cap a un fenotip conegut com a M2 o antiaterogènic. A més, van observar una disminució de l’eflux de colesterol utilitzant com a acceptor ApoA1 en macròfags peritoneals tractats amb miR-148a. Tot i això, no es van veure canvis significatius en la concentració de colesterol de LDL o HDL, tal com s’havien descrit anteriorment, encara que segurament és degut a l’ús d’un model de ratolí diferent i un tractament terapèutic prolongat.

En conjunt, aquestes troballes ressalten el potencial terapèutic de la inhibició de miR-148 per atenuar la progressió de l’arterioesclerosi i promoure l’estabilització de la placa, tot i que encara calen més experiments amb aquest tipus de molècules per a la seva possible aplicació en aquest camp.

 

Article de referència:

Noemi Rotllan, Xinbo Zhang , Alberto Canfráan-Duque, Leigh Goedeke, Raquel Griñán, Cristina M. Ramírez, Yajaira Suárez, Carlos Fernández-Hernando. “Antagonism of miR-148a attenuates atherosclerosis progression in APOBTGApobec-/-Ldlr+/- mice: A brief report” Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 153, September 2022, 113419

https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113419

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació