ACTUALITAT

NOTICIES

22/01/2018

La quimioquina CCL20, nou biomarcador per a la detecció de l’aneurisma d’aorta abdominal

Investigadors del Centre de Recerca en Xarxa de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV) del grup de José Martínez González de l’IIB Sant Pau han demostrat que els nivells de la proteïna CCL20 estan incrementats en pacients amb aneurisma d’aorta abdominal respecte a controls sans i, el que és més rellevant, respecte a malalts arterioscleròtics no aneurfismàtics. En l’estudi, dirigit per Mercedes Camacho, s’investiga l’expressió de CCL20 i s’avalua el seu possible paper com un biomarcador que ajudi en el pronòstic de pacients amb aneurisma d’aorta abdominal.
D’aquesta manera, es demostra que la CCL20 i el seu receptor CCR6 estan incrementats en l’aneurisma i que els seus nivells circulants són més elevats en pacients amb aquesta dolència que en individus sans i pacients amb malaltia arterioscleròtica no aneurismàtica. “Aquesta és, sens dubte, una característica única que no s’observa quan s’analitzen altres citoquines que també es troben incrementades en l’aneurisma d’aorta abdominal i, per tant, la CCL20 és particularment rellevant en aquests pacients”, indica Mercedes Camacho. A més, els nivells plasmàtics de CCL20 prediuen amb una alta sensibilitat la presència d’aneurisma.
Es coneix que l’autoimmunitat juga un paper, no totalment esclarit en la patologia d’aneurisma d’aorta abdominal. La quimioquina CCL20 està implicada en el desenvolupament de les malalties autoimmunies, encara que es desconeix la seva possible contribució al desenvolupament i progressió de l’aneurisma abdominal.
El present treball mostra una associació de la CCL20 i el seu possible paper com a biomarcador de la malaltia, la qual cosa obre noves vies de recerca, com reconeix l’autora de l’estudi del CIBERCV.
“És essencial trobar nous biomarcadors específics per a la detecció primerenca de la malaltia i estratificació del risc. A més, la identificació de nous biomarcadors podria ajudar a descobrir noves vies implicades en la fisiopatologia de l’AAA i, per tant, descobrir noves dianes terapèutiques per la intervenció farmacològica de la malaltia”, indica la Dra. Camacho.

Una patologia asimptomàtica
L’aneurisma d’aorta abdominal, prevalent en persones d’edat avançada en països industrialitzats, és una patologia que consisteix en una dilatació localitzada i permanent de l’aorta, generalment en la seva porció infrarenal. És una malaltia que cursa majoritàriament de forma asimptomàtica, pel que el diagnòstic es produeix en molts casos de forma casual i actualment no existeix cap tractament farmacològic capaç de limitar la progressió de l’aneurisma o evitar el seu trencament.

Enllaç a l’article de referència
Circulating CCL20 as a New Biomarker of Abdominal AorticAneurysm.
B. Soto, T. Gallastegi-Mossos, C. Rodríguez, J. Martínez-González, J.-R. Escudero, L. Vila & M. Camacho.
SciRep. 2017 Dec 11;7(1):17331. doi: 10.1038/s41598-017-17594-6.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació