ACTUALITAT

NOTICIES

07/03/2023

Descobrim… la Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica

La Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, coordinat per la Dra. Elena Serrano Carballal, és una plataforma de suport a la investigació biomèdica la funció principal de la qual és el processament de mostres biològiques segons criteris de qualitat.

La missió del Biobanc IIB Sant Pau és obtenir, processar, emmagatzemar, gestionar i posar a disposició de la comunitat científica mostres biològiques humanes i dades associades, d’acord amb els procediments de treball normalitzats acordats, així com mantenir la traçabilitat de la mostra i les seves dades associades, per tal de promoure la recerca biomèdica de qualitat, respectant els drets dels donants.

Com a usuària d’aquesta plataforma, la Dra. Silvia Vidal, cap del grup de recerca de Malalties Inflamatòries de l’IIB Sant Pau, va destacar la qualitat i utilitat d’aquests serveis per al seu grup de recerca.

“Al Biobanc de Sant Pau han valorat la importància d’emmagatzemar mostres valuoses en instal·lacions adequades per a aquesta finalitat. Gràcies a aquest servei hem pogut emmagatzemar des de plasma, sèrums fins a cèl·lules viables amb les màximes garanties. També, quan necessitaven mostres que es van dipositar, ens van informar de com obtenir-les seguint el procediment establert”.

L’objectiu del Biobanc IIB Sant Pau és augmentar l’accessibilitat de les mostres biològiques humanes als investigadors sol·licitants perquè puguin utilitzar-les en els seus projectes de recerca, sempre que compleixin els requisits ètics i legals exigits per la legislació vigent.

Àmplia cartera de tècniques histològiques i immunohistoquímiques

D’altra banda, els laboratoris d’Immunohistoquímica ofereixen serveis de processament de mostres biològiques, tant d’origen humà com de models animals, per a l’anàlisi mitjançant tècniques histològiques, des del processament de mostres, tall i tinció fins a la digitalització de les preparacions, anàlisis histològiques i lliurament de resultats. La plataforma ofereix la possibilitat d’implementar nous mètodes i tincions histològiques, segons la demanda i necessitats dels nostres usuaris, tant interns com externs. A més, es realitza la formació dels usuaris perquè puguin utilitzar els equips de la plataforma en modalitat d’autoservei.

La Dra. María Virtudes Céspedes, cap del grup de recerca d’Oncologia Ginecològica i Peritoneal de l’IIB Sant Pau, subratlla la importància de l’àmplia cartera de tècniques, que van ajudar al seu grup de recerca a assolir els seus objectius i optimitzar els recursos.

“Apreciem i recolzem al 100% aquesta plataforma liderada per la Dra. Elena Serrano. Comptar amb els serveis que ofereix la Plataforma Biobanc ens facilita la consecució dels objectius marcats en els nostres projectes i ens permet avançar en la nostra experimentació. La implantació. de la infraestructura i els equipaments, l’ampli cartera de tècniques histològiques i immunohistoquímiques, i la complexa anàlisi estadística que ofereixen no seria assumida pel grup de recerca, per la qual cosa ho considerem molt necessari, que ens permetrà optimitzar al màxim els nostres recursos.

La responsabilitat que mostren en la seva feina i el tracte proper i obert, ens facilita el nostre dia a dia i ens permet obtenir resultats.En els últims anys que, com a grup de recerca, hem col·laborat amb el seu responsable i el seu equip, han treballat en 5 projectes diferents, en els quals la plataforma Biobanc ha contribuït enormement a l’obtenció de resultats rellevants, que s’han publicat o estan en procés de ser g publicat”.

Trobeu aquí més informació sobre la Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica de l’IIB Sant Pau o poseu-vos en contacte amb la Dra. Elena Serrano, la nostra Coordinadora de la Plataforma Biobanc i Immunohistoquímica.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació