ACTUALITAT

NOTICIES

11/03/2022

Un estudi publicat a NEJM ofereix un criteri objectiu per identificar una lesió miocàrdica perioperatòria després de la cirurgia cardíaca

Investigadors de Sant Pau participen en un estudi publicat a la prestigiosa revista New England Journal of Medicine que proporciona, per primera vegada, un criteri objectiu per identificar una lesió miocàrdica perioperatòria clínicament important després de la cirurgia cardíaca.

L’infart de miocardi perioperatori és una complicació important després de la cirurgia cardíaca que comporta un excés de mortalitat perioperatòria. Un diagnòstic precoç precís de l’infart de miocardi perioperatori pot permetre la intervenció de manera oportuna per mitigar la mida de l’infart.

Ara, un consorci internacional d’investigadors acaba de publicar els resultats del projecte VISION Cardiac Surgery que busca determinar la freqüència d’episodis vasculars rellevants en els 30 dies posteriors a la cirurgia i establir millor el paper del monitoratge amb troponina I d’alta sensibilitat en la predicció d’aquests episodis.

L’estudi consisteix en una àmplia cohort prospectiva internacional (24 hospitals de 12 països) de 15.984 pacients adults de cirurgia cardíaca. VISION Cardiac Surgery és, doncs, un estudi clau en una àrea d’investigació important, com és la medicina perioperatòria, que aborda aspectes relacionats amb la detecció precoç, el pronòstic, la prevenció i/o el tractament de desenllaços clínics rellevants a l’àmbit de la cirurgia amb l’objectiu últim de millorar el pronòstic dels pacients i, en darrer terme, la qualitat de l’atenció mèdica.

En el termini de 30 dies posteriors a la cirurgia, 296 pacients (2,1%) havien mort i 399 (2,9%) havien experimentat una complicació vascular major com ara infart del miocardi, ictus o episodi tromboembòlic greu. L’estudi va permetre també identificar els nivells de troponina I d’alta sensibilitat postoperatòria que es relacionen (prediuen) amb la mortalitat al cap de 30 dies després d’una cirurgia de revascularització vascular, una cirurgia oberta de reparació o substitució d’una vàlvula aòrtica o altres tipus de cirurgia cardíaca. Aquests llindars associats amb un risc augmentat de mortalitat a 30 dies varen ser diferents per a cada tipus de cirurgia (de 200 a 500 vegades el valor de normalitat) i en tots els casos eren valors substancialment més elevats que els nivells actualment recomanats als documents de consens pel diagnòstic d’infart del miocardi perioperatori o lesió del miocardi perioperatòria clínicament important.

Els resultats d’aquest estudi proporcionen per primera vegada un criteri objectiu basat en dades empíriques pel monitoratge i identificació de pacients de cirurgia cardíaca de risc amb troponina I d’alta sensibilitat, una prova de laboratori ràpida i simple. Als pacients que superin aquests nivells en el monitoratge postoperatori immediat se’ls hauria de fer un seguiment més estret i proporcionar una atenció personalitzada per tal de millorar el seu pronòstic.

L’estudi, que ha comptat amb investigadors dels grups de recerca de l’IIB Sant Pau en Epidemiologia Clínica i Serveis Sanitaris (Gerard Urrútia, René Acosta, Ekaterine Popova),  Anestesiologia i Reanimació (M. Luz Maestre, Jordi Miralles) i del servei de Bioquímica de l’hospital (C. Martínez-Bru), és una iniciativa del Population Health Research Institute (Universitat de McMaster, Canadà) gràcies al finançament dels Canadian Institutes of Health Research. La participació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que va aportar 601 pacients a l’estudi, ha estat possible gràcies al finançament de l’Instituto de Salud Carlos III (PI13/00502) i a la participació d’un ampli equip de col·laboradors dels serveis d’Anestèsia i Reanimació i d’Epidemiologia Clínica, en el marc d’una llarga i fructífera trajectòria conjunta de recerca en medicina perioperatòria a l’Hospital de Sant Pau.


Article de referència:
Deveraux PJ et al. High-Sensitivity Troponin I after Cardiac Surgery and 30-Day Mortality. N Engl J Med. 2022; 386:827-836 DOI: 10.1056/NEJMoa2000803.

Video summary:
https://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo006404/full/ DOI: 10.1056/NEJMdo006404

Editorial a NEJM sobre aquest article:
High-Sensitivity Troponin after Cardiac Surgery – Is the VISION Any Clearer? J.A. de Lemos and M. Jessen. N Engl J Med. 2022; 386:890-891 DOI: 10.1056/NEJMe2119016

 

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació