ACTUALITAT

NOTICIES

15/03/2022

Una nova eina millora l’adaptació de les guies clíniques elaborades per diferents països i organitzacions

Investigadors de l’IIB Sant Pau al Centre Cochrane Iberoamericà lideren l’elaboració de la nova eina per millorar l’adaptació de les guies clíniques. L’eina, RIGHT-Ad@pt Checklist, és una llista de comprovació que assegura la transparència i normalització de la guia adaptada, facilitant l’elaboració de recomanacions adaptades a un nou context a partir d’una guia existent.

Les guies de pràctica clínica, elaborades per diferents països i organitzacions, contenen les principals indicacions i recomanacions perquè els professionals de la salut sàpiguen com actuar davant d’un problema de salut. Per utilitzar de forma eficient els recursos i reduir la repetició, a vegades les organitzacions sanitàries i els països prefereixen adaptar una guia ja existent en comptes de desenvolupar-ne una de nova. Però aquesta adaptació té dificultats.

Un grup d’investigadors ha desenvolupat una nova eina per millorar la normalització i la transparència de les guies de pràctica clínica adaptades. Amb el nom de RIGHT-Ad@pt, aquesta eina consisteix en una llista de comprovació de 34 punts ideada per millorar el rigor i la claredat de les recomanacions que han estat adaptades per al seu ús en diferents sistemes sanitaris, així com del seu procés de desenvolupament. Autors de l’IIB Sant Pau al Centre Cochrane Iberoamericà i de la Universitat Americana de Beirut, en col·laboració amb 119 investigadors de 6 continents i 42 països, descriuen la llista de comprovació en un article que acaba de publicar la revista Annals of Internal Medicine.

Fins ara, només es disposava de l’eina Reporting Items for practice Guidelines in HealThcare (RIGHT), una llista de comprovació de 22 punts que es fa servir com a referència per elaborar guies de pràctica clínica de qualitat. No obstant això, aquesta eina no contempla els aspectes específics d’elaborar una guia adaptant-ne una altra ja existent.

El què hem fet és desenvolupar una extensió de l’eina RIGHT per facilitar l’adaptació d’una guia existent a un altre context, centrant-nos en la transparència i l’estandardització del procés perquè les recomanacions resultants siguin clares i explícites“, expliquen Laura Martínez i Pablo Alonso, investigadors del grup d’Epidemiologia Clínica i Serveis Sanitaris de l’IIB Sant Pau al Centre Cochrane Iberoamericà i autors principals del treball.

RIGHT-Ad@pt es va desenvolupar mitjançant un procés que incloïa diferents passos, com ara revisions de la literatura i la creació d’un consens en què van participar les parts interessades (experts en guies, usuaris, metges, editors de revistes i responsables de polítiques de salut). Aquesta eina innovadora es va dissenyar per orientar el procés d’elaboració d’una guia adaptada i la formulació de les recomanacions. També es pot aplicar per avaluar l’exhaustivitat de les guies i els processos d’adaptació.

Una vegada publicada aquesta eina, podrem veure com funciona i com l’estan aplicant les diferents organitzacions“, afirma la primera autora de la publicació, Yang Song, també investigadora del mateix grup de l’IIB Sant Pau al Centre Cochrane Iberoamericà.

Segons explica Song, en investigacions futures s’haurien d’abordar qüestions com el grau d’adherència de les guies adaptades a RIGHT-Ad@pt i si aquesta eina influeix o no en la qualitat de les guies adaptades o en l’eficiència del procés d’adaptació.

Els autors destaquen també que públics diversos poden utilitzar la llista de comprovació de RIGHT-Ad@pt amb diferents finalitats:

  • Els elaboradors de guies podrien utilitzar la llista de comprovació per informar sobre les guies adaptades;
  • Els editors i revisors de revistes podrien utilitzar la llista de comprovació per garantir l’exhaustivitat i la transparència de la informació a la publicació de les directrius adaptades;
  • Els metges podrien identificar i aplicar amb més precisió les recomanacions adaptades a la pràctica clínica sobre la base d’una informació clara i detallada;
  • Els responsables de formular polítiques de salut podrien avaluar la viabilitat de les recomanacions adaptades per a la seva aplicació local basant-se en els continguts dels informes suggerits per la llista de comprovació.

 


Article de referencia
Song Y et al. A Reporting Tool for Adapted Guidelines in Health Care: The RIGHT-Ad@pt Checklist. Ann Intern Med. 2022;175. doi:10.7326/M21-4352 A https://doi.org/10.7326/M21-4352

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació