Josep Santaló, nou ‘ombudsperson’ de l’IIB Sant Pau

El consell rector de l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau – IIB Sant Pau, acaba de nomenar per unanimitat el Prof. Josep Santaló com a ombudsperson de recerca de l’IIB Sant Pau, a proposta de la direcció de l’institut.

L’ombudsperson o síndic/a de greuges de recerca actua com a agent mediador independent davant d’una sospita de possible mala conducta científica o conflictes professionals. Aquesta figura vetlla per l’acompliment del Codi de Bones Pràctiques en Recerca i actua per assegurar la integritat de la recerca de la institució. Presidirà i col·laborarà amb el Comitè d’Integritat de la Recerca de l’IIB Sant Pau (CIR-IIB) i actuarà com a persona mediadora entre el personal investigador de l’institut que detecti una possible mala conducta científica i qualsevol persona de la què se sospiti. Aquesta posició garanteix la independència respecte altres òrgans institucionals, la confidencialitat de les actuacions de l’institut i l’experiència contrastada en el món científic.

Sobre el Dr. Josep Santaló

El professor Josep Santaló és Catedràtic de Biologia Cel·lular de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix classes de Biologia Cel·lular, Biologia de la Reproducció i Bioètica. Ha estat coordinador general d’estudis de Biologia, Vicedegà de la Facultat de Ciències i Vicerector de Recerca d’aquesta universitat.

La seva investigació s’ha centrat en la caracterització genètica i la congelació d’embrions preimplantacionals de mamífers, amb el desenvolupament del Diagnòstic Genètic Preimplantacional participant al grup pioner que el va instaurar a Espanya, la maduració ovocitària in vitro, la producció d’animals transgènics, la reprogramació nuclear i la derivació de cèl·lules mare embrionàries en ratolins i humans. És autor de 123 articles en revistes científiques, 72 indexats, 27 capítols de llibres i 13 documents de Bioètica. Ha participat en 27 projectes de recerca finançats, 12 dels quals com a investigador principal.

És membre de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i del Comitè d’Ètica a Recerca Animal i Humana i del Comitè de Bioseguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona, els quals va presidir durant més de 10 anys , així com de l’Hinxton Group: An International Consortium on Stem Cells, Ethics and Law. Ha estat ponent redactor del Codi de Bones Pràctiques Científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

També ha estat membre de l’Advisory Committee de l’ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) i d’altres societats com ara l’ASEBIR (Associació per a l’Estudi de la Biologia de la Reproducció), la International Society for Stem Cell Research, la Societat Catalana de Biologia, la Societat Espanyola de Fertilitat i la British Society for the Study of Fertility.

Actualització del Codi de Bones Pràctiques en Recerca de l’IIB Sant Pau

El nomenament coincideix amb l’actualització del “Codi de de Bones Pràctiques Científiques” que passa a anomenar-se “Codi de Bones Pràctiques en Recerca”. La nova versió ha estat actualitza i adaptada al codi de conducta de CERCA i inclou, entre d’altres millores, una redacció amb llenguatge inclusiu, els principis d’RRI i el pla d’RRI de l’institut, així com diversos aspectes legals i institucionals. El nou codi també està alineat amb el marc d’integritat científica europea de compliment obligatori (codi ALLEA).

Darrera actualització: 23 de agost de 2022

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació