MALALTIES NEUROLòGIQUES, NEUROCIèNCIA I SALUT MENTAL

Investigació Farmacològica en Humans

Principals línies de recerca

Assaigs clínics sense interès terapèutic pels voluntaris participants

 • Assaigs clínics de fase I (voluntaris sans) que tenen com a principals objectius: primer estudi en humans, seguretat i tolerabilitat (local, sistèmica/dermatològica, oftalmològica, vaginal), farmacocinètica, biodisponibilitat i bioequivalència (medicaments genèrics), farmacodinàmica, interaccions (medicament-medicament/medicament-menjar), avaluació i caracterització de biomarcadors, prova de concepte, acceptabilitat i estudis de preferència.
 • Estudis de seguiment en poblacions amb iguals o mateixes característiques (edat, obesitat, postmenopausia, amb fallida hepàtica o renal).
 • Col·laboració amb serveis clínics per desenvolupar estudis de fase II i III.

Neurofisiofarmacologia dels estats de vigília i son

 • Investigació l’activitat del cervell humà en les fases de son i de vigília, els mecanismes involucrats en aquestes fases, els problemes derivats dels trastorns del son i possibles intervencions.
 • Aproximació al fenomen com un contínuum: la interpretació apropiada de l’impacte de determinades intervencions, ja siguin farmacològiques o no, hauria de tenir en compte les avaluacions realitzades durant les fases de son i de vigília.
 • Desenvolupar estudis que tinguin en compte el cicle de 24h de nit i dia, considerant que el fenomen estudiat no es pot avaluar sense tenir en consideració aquesta interactivitat.
 • Desenvolupament de tests de rendiment psicomotor, escales d’avaluació subjectives, registres neurofisiològics (EEG quantitatiu, potencials sensorials evocats  i polisomnografia), tests psicofisiològics i tests pupilomètrics.

Reptes

 • Consolidar i enfortir el lideratge en el camps a Espanya, mantenir relacions amb la indústria farmacèutica a nivell nacional i enfortir i ampliar relacions estrangeres amb empreses i indústries multinacionals d’altres sectors.
 • Ampliar el número d’hipòtesis a plantejar en projectes de recerca en les línies de neurofisiofarmacologia dels estats de son i vigília, enfocats a objectius farmacoterapèutics i també objectius fisiopatològics d’altres camps relacionats, com els somnis.
 • Desenvolupar registres de rendiment neurofisiològic en condicions ambulatòries, simplificar la participació de voluntaris sense comprometre la qualitat de la informació obtinguda (element no negociable de la seva participació en variables de recerca).
 • Promoure la disseminació de l’activitat amb un objectiu dual: retornar el coneixement generat a la societat i desmistificar la recerca en humans, acostant-la a la comunitat per augmentar la participació en assaigs clínics (particularment en sectors específics de la població, com ancians).
 • Endegar activitats educacionals relacionades amb les dues principals línies de recerca: aplicació de bona pràctica clínica en la recerca en medicina del son i les seves conseqüències clíniques (patologia i tractament) i socials (qualitat de vida, prevenció del risc d’accident).

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació