MALALTIES NEUROLòGIQUES, NEUROCIèNCIA I SALUT MENTAL

Neurofarmacologia Molecular

Principals línies de recerca

El dolor crònic és un problema clínic important degut a la baixa eficàcia dels tractaments convencionals i els seus nombrosos efectes secundaris.

El dolor crònic també s’acompanya de trastorns afectius com la depressió, ansietat i els dèficits cognitius, que exerceixen una influència negativa en la percepció de dolor, creant-se un cercle viciós que contribueix al deteriorament de la qualitat de vida dels pacients. En l’actualitat, el tractament del dolor crònic i els trastorns emocionals associats continua sent un repte.

El nostre principal objectiu és buscar nous tractaments que inhibeixin el dolor crònic i les comorbiditats associades de forma efectiva mitjançant l’ús de tècniques farmacològiques, moleculars i genètiques.

Les nostres principals línies de recerca són identificar:

  • Noves estratègies en el tractament del dolor crònic. Identificar nous fàrmacs capaços d’alleugerir el dolor osteoartritic, inflamatori, i/o neuropàtic en diferents models preclínics de dolor i investigar els principals mecanismes implicats en els seus efectes.
  • Noves teràpies per als trastorns emocionals associats al dolor crònic. Investigar el paper de diferents neurotransmissors gasosos en la modulació de l’ansietat, la depressió i/o els dèficits cognitius que acompanyen al dolor crònic persistent.
  • Neurofarmacologia dels opioides i cannabinoides. Establir noves estratègies per potenciar els efectes analgèsics dels opioides i cannabinoides durant el dolor crònic, evitant el desenvolupament d’efectes secundaris conseqüència de l’administració de dosis altes i/o continuades d’aquests medicaments.
  • Noves estratagemes per al tractament de la neuropatia diabètica. Identificar noves formes d’inhibir l’estrès oxidatiu i la neuropatia, dues de les principals complicacions associades amb la diabetis, mitjançant l’avaluació de l’acció terapèutica de molècules específiques en diferents models preclínics de diabetis.

Reptes

  • Identificar nous compostos farmacològics capaços d’abolir el dolor crònic de forma efectiva amb pocs efectes secundaris i que el seu ús pugui ser transferit a la pràctica clínica i/o ser patentable. Avaluar els efectes analgèsics, antidepressius i/o ansiolítics de donadors de sulfur d’hidrogen en animals amb dolor crònic;  estudiar el mecanisme d’acció d’aquests compostos en àrees específiques del sistema nerviós; i els seus efectes sobre la discapacitat funcional associada a la osteoartritis.
  • L’estrès oxidatiu és un dels principals mecanismes involucrats en el desenvolupament i manteniment del dolor crònic. Identificar nous compostos antioxidants com a possibles dianes terapèutiques i avaluar els seus efectes sobre les senyals pro-inflamatòries i els canvis de plasticitat provocats per les lesions nervioses, els agents quimioteràpics o els desordres metabòlics
  • Avaluar els mecanismes neurotròfics i antioxidants implicats en la modulació del dolor inflamatori en el sistema nerviós central i perifèric, i estudiar el paper que juga l’activació de la via de senyalització hemo oxigenasa 1/monòxid de carboni sobre l’aversió al dolor.
  • Avançar en el coneixement dels mecanismes moleculars implicats en els efectes analgèsics dels opioides i dels cannabinoides. Potenciar l’acció analgèsica d’agonistes opioides μ i δ, i de cannabinoides 2 en animals amb dolor crònic mitjançant la seva administració conjunta amb activadors de neurotransmissors gasosos.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació