EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

21 abril, 2020

ESTUDIS COVID-19 – CRIBRATGE RUTINARI ABANS DEL PART

Un estudi mostra que el cribratge rutinari del SARS-CoV-2 abans del part identifica un alt nombre de dones asimptomàtiques

Data d’elaboració: 15 d’abril de 2020


MISSATGES CLAU

  • En un estudi en el que es va realitzar un cribratge rutinari a totes les embarassades ingressades per l’atenció del part, es va detectar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 al 16% de les dones, però la gran majoria (8 de cada 10) eren asimptomàtiques;
  • El cribratge del SARS-CoV-2 a totes les embarassades que ingressen a l’hospital per ser ateses al part és una mesura preventiva que permet gestionar correctament l’ingrés.

INFORMACIÓ D’INTERÉS

S’han publicat els resultats d’un estudi realitzat a dos centres estatunidencs, en el qual es va realitzar un cribratge sistemàtic de la infecció COVID-19 a totes les embarassades ingressades per a donar a llum durant dues setmanes de març i abril de 2020 [1]. En total es van incloure 215 dones a les quals se’ls van extreure mostres nasofaríngies i se’ls va realitzar una prova quantitativa de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) per a detectar la infecció per SARS‑CoV‑2. També es va recollir la presència de símptomes.

Entre les dones que van participar en l’estudi, només quatre (1,9%) tenien febre o altres símptomes de COVID-19 en el moment de l’ingrés i totes van obtenir un resultat positiu en la PCR. Va ser notable el nombre de dones amb un resultat positiu en la prova PCR entre les dones que no tenien símptomes (29 de 211, el 13,7% de participants), representant un 88% del total de les dones amb una prova positiva per a SARS-CoV-2. Tres de les dones amb un prova positiva per a SARS-CoV-2 van desenvolupar febre abans del postpart, dos d’elles van rebre antibiòtics per sospita de endometritis i en la tercera es va associar la febre a la COVID-19. Una dona amb una prova inicial negativa, va donar positiu després de tres dies de participar en l’estudi. Els resultats d’aquesta sèrie demostren, per tant, que d’un 16% de les dones ingressades per a donar a llum que presentaven la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2, la majoria eren asimptomàtiques.

La decisió de realitzar un cribratge rutinari del SARS-CoV-2 a les embarassades que ingressen a l’hospital per a ser assistides al part permet avaluar l’aplicació de mesures de precaució i aïllament i distribuir els llits durant l’ingrés hospitalari, les cures neonatals i guiar al personal sanitari per a l’ús adequat d’equips de protecció individual.

Referències

[1] Sutton D, Fuchs K, D’Alton M, Goffman D. Universal screening for SARS-CoV-2 in women admitted for delivery. New Eng Med. Letter to the editor. 13 April 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2009316


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació