EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

25 maig, 2020

ESTUDIS COVID-19 – DADES QUE PERMETEN IDENTIFICAR ELS PRINCIPALS FACTORS DE MORT

Les dades de 17 milions de pacients britànics permeten identificar els principals factors de mort per la COVID-19

Data d’elaboració: 7 de maig de 2020


MISSATGES CLAU

  • Investigadors de la Universitat d’Oxford i la London School of Hygiene & Tropical Medicine han creat una plataforma que permet analitzar a temps real gran quantitat de dades produïdes pel National Health Service per identificar els principals factors de risc de morir per la COVID-19;
  • La plataforma OpenSAFELY ha permès construir una cohort de 17 milions i mig de pacients entre els que s’han registrat 5.707 morts en el seu primer anàlisi;
  • Aquestes dades han confirmat la rellevància d’alguns factors de risc com el sexe masculí, l’edat o algunes comorbiditats;
  • La gran disponibilitat de dades, a més, ha permès identificar altres condicionants socials como el fet de pertànyer a determinats col·lectius racials, independentment del seu estat de salut, o sofrir privació social.

Un projecte conjunt de la Universitat d’Oxford i la London School of Hygiene & Tropical Medicine ha analitzat les dades anonimitzades de 17 milions de ciutadans britànics per a analitzar els principals factors associats a la mortalitat per COVID-19 [1]. L’estudi va enllaçar les dades d’històries clíniques electròniques d’atenció primària amb les dades de mortalitat hospitalària. Es van recopilar dades des del primer de febrer de 2020, dies després de la confirmació dels primers casos de COVID-19 al Regne Unit i setmanes abans de les primeres morts notificades per aquest motiu. Els investigadors van seleccionar pacients independentment de si havien contret o no la COVID-19.

L’equip d’investigadors va dissenyar una plataforma, OpenSAFELY, que permet analitzar de manera segura una gran quantitat de dades en temps real, anonimitzant les històries clíniques de primària. Després d’això, i sense extreure les dades del repositori d’origen, es van enllaçar les dades amb la principal base de dades de mortalitat del National Health Service. En tot moment les dades van romandre baix control del National Health Service i, una vegada van accedir a ells els investigadors ja s’havien anonimitzat. Es van analitzar les dades de totes les persones adultes a Anglaterra que tenien una història clínica en primària amb un mínim d’un any d’antiguitat, la qual cosa suposa aproximada el 40% de la població anglesa. Es van traçar les dades fins a trobar la notificació de la defunció del pacient o fins a la finalització de l’estudi l’última setmana d’abril de 2020. Es van definir una sèrie de factors de risc demogràfics i altres relacionats amb comorbiditats dels pacients i altres característiques clíniques, tots obtinguts de les seves històries clíniques. Cadascun dels factors de risc es va analitzar d’acord amb model de regressió de riscos proporcionals de Coix, d’acord amb els dies per a què es disposaven de dades sobre cada pacient, estratificat per àrea geogràfica i ajustat a l’edat i sexe.

Dels 17 milions i mig d’adults traçats, es van identificar 5638 morts atribuïbles a la COVID-19. Després d’aplicar el model d’ajust, el risc de morir per la COVID-19 va estar considerablement associat a ser home (amb el doble de risc que les dones) i l’edat (el risc en les persones de més de 80 anys era fins a 12 vegades major que el de les persones en la franja dels 50 a 59 anys). L’índex de privació social també va mostrar un gradient en el risc de morir d’acord amb l’augment en el quartil del Index of Multiple Deprivation, de manera que les persones amb més dificultats socials van doblegar el risc de les persones amb el menor nivell de privació. Pel que fa a les comorbiditats les que van mostrar un major risc van ser la diabetis poc controlada, haver rebut un trasplantament o un diagnòstic recent de càncer (especialment en el cas dels hematològics), la insuficiència cardíaca crònica, l’asma, els problemes reumatològics o l’ictus.

D’altra banda, les dades van mostrar un risc major entre alguns orígens ètnics ja que, comparat amb les persones caucàsiques, les persones de color i asiàtiques van mostrar un major risc de morir, fins i tot després d’ajustar els models a possibles comorbiditats o condicionants socials.

A part de la rellevància epidemiològica d’aquests resultats, el projecte ha contribuït a desenvolupar una eina capaç d’oferir informació fiable de manera ràpida i robusta per a informar de manera puntual i contínua a la planificació sanitària. Iniciatives d’aquest tipus aporten informació d’alt valor per a identificar a les persones amb major risc de sofrir complicacions de la COVID-19.

Referències

[1] Williamson E., Walker AJ., Bhaskaran KJ., Bacon S., Bates C., Morton CE., Curtis HJ., Mehrkar A., Evans D., Inglesby P., Cockburn J., Mcdonald HI., MacKenna B., Tomlinson L., Douglas IJ., Rentsch CT., Mathur R., Wong A., Grieve R., Harrison D., Forbes H., Schultze A., Croker RT., Parry J., Hester F., Harper S., Perera R., Evans S., Smeeth L., Goldacre B. OpenSAFELY: factors associated with COVID-19-related hospital death in the linked electronic health records of 17 million adult NHS patients. medRxiv preprint DOI: 10.1101/2020.05.06.2009299, 7 mayo 2020.


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació