EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

26 març, 2020

ESTUDIS COVID-19 – DURADA DE LA QUARANTENA

Un estudi estima a partir de les dades d’una cohort la durada òptima de la quarantena per controlar eficaçment la COVID-19

Data d’elaboració: 26 de març de 2020.


MISSATGES CLAU

  • És fonamental establir un període de quarantena òptim basat en la distribució del temps d’incubació del SARS-CoV-2
  • Estudis previs han suggerit que una quarantena de 14 dies seria suficient. No obstant, la majoria d’aquests estudis van incloure pocs pacients i van utilitzar fonts secundàries d’informes epidemiològics.
  • Un estudi amb 2.000 pacients ha mostrat que la mitjana del temps d’incubació va ser de 7 dies, i que en l’11% de pacients la incubació va ser superior als 14 dies. En aquest últim grup de pacients, la majoria van desenvolupar símptomes durant els 21 dies després de l’exposició al virus.
  • Aquestes troballes suggereixen que s’hauria d’estendre el temps de quarantena a tres setmanes. No obstant, altres estudis realitzats amb entre 158 i 1.099 pacients han reportat temps menors d’incubació.

CONTEXT

El brot epidèmic del nou coronavirus SARS-CoV-2 s’ha convertit en una pandèmia. Per contenir d’una manera més eficaç la malaltia és fonamental establir un període de quarantena òptim perquè aproximadament el 95% dels casos siguin retinguts i reduir d’aquesta manera el risc de transmissió. Actualment, el període de quarantena establert per l’OMS i la majoria de països és de 14 dies, recomanació que està basada majoritàriament en dades de cohorts petites (al voltant de 100 pacients).

METODOLOGIA

Comentari i síntesi d’un estudi identificat de manera oportunista [1], complementat amb una cerca pragmàtica a partir de referències secundàries (el 26 de març de 2020)..

EVIDÈNCIA CLÍNICA

En un estudi descriptiu es van compilar les dades a nivell individual de 2.015 pacients amb confirmació per laboratori de COVID-19, entre els quals hi havia 99 nens, residents en un total de 28 províncies de la Xina [1]. Es va obtenir la informació sobre aquests pacients en pàgines web de les agències locals xineses de manera manual, en el període temporal comprès entre l’1 de gener i el 25 de febrer de l’any 2020. Només es van incloure dades de pacients en els quals va ser possible fer una inferència sobre el temps d’exposició..

El període d’incubació entre aquests casos va oscil·lar entre els 0 i 33 dies, i tant en homes com en dones la mitjana de el temps d’incubació va ser de 7 dies. Una dada notable és que en 233 pacients (el 11,6%) el període d’incubació va ser superior als 14 dies, entre els quals la majoria d’ells (198, el 85%) van desenvolupar els símptomes entre els dies 15 a 21.

Addicionalment s’han recopilat les dades d’uns altres quatre estudis amb la finalitat de comparar els diferents temps d’exposició que s’han estimat en la literatura (dades recollides a la Taula 1) [2-5]. A diferència dels altres estudis, aquest nou estudi [1] suposa la cohort més àmplia de pacients amb informació entre la potencial exposició al coronavirus i el desenvolupament de símptomes. Les troballes descrites suggereixen que pot ser necessari ampliar el temps de quarantena a tres setmanes amb la finalitat de capturar la major part de la població. No obstant, aquest és l’únic estudi que ha reportat un temps tan prolongat d’incubació.

Per aquest motiu les seves conclusions s’han de prendre amb cautela en el context d’incertesa que encara existeix sobre el comportament del SARS-CoV-2. A l’igual que en altres estudis, les dades han estat recuperades a partir de fitxes de vigilància epidemiològica pel que poden ser subjectes a mala classificació o registre de l’exposició.

Taula 1. Temps d’incubació descrits a la literatura:

Taula 1. Temps d’incubació descrits a la literatura

Referències

[1] Jiang X, Niu Y, Li X, Li L, Cai W, Chen Y, et al. Is a 14-day quarantine period optimal for effectively controlling coronavirus disease 2019 (COVID-19)?. medRxiv preprint doi: doi: 10.1101/2020.03.15.20036533

[2] Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L1, Tong Y Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. N Engl J Med. 2020 Jan 29. doi: 10.1056/NEJMoa2001316

[3] Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28. doi: 10.1056/NEJMoa2002032.

[4] Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med. 2020 Mar 10. doi: 10.7326/M20-0504.

[5] Linton NM, Kobayashi T, Yang Y, Hayashi K, Akhmetzhanov AR, Jung SM, Incubation Period and Other Epidemiological Characteristics of 2019 Novel Coronavirus Infections with Right Truncation: A Statistical Analysis of Publicly Available Case Data. J Clin Med. 2020 Feb 17;9(2). pii: E538. doi: 10.3390/jcm9020538.


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació