EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

9 abril, 2020

RESPOSTES COVID-19 – CO-INFECCIONS D’ALTRES PATÒGENS

Existeixen co-infeccions d’altres patògens associades a la infecció del coronavirus SARS-CoV-2?

Data d’elaboració: 23 de març de 2020


MISSATGES CLAU

  • Es poden associar altres infeccions produïdes per patògens comuns a la infecció respiratòria pel coronavirus SARS-CoV-2.
  • La coinfecció amb patògens respiratoris comuns podria dificultar el diagnòstic de la infecció produïda pel virus SARS-CoV-2, obtenint un fals resultat negatiu a la determinació de mostres nasofaríngies.

CONTEXT

La detecció conjunta del virus de la grip i el bacteri Mycoplasma pneumoniae é

s la coinfecció més comú en els pacients amb infeccions respiratòries greus, però és possible detectar-ne d’altres. Amb la nova pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 s’ha d’anticipar la possibilitat de coinfecció d’aquest virus amb altres patògens comuns respiratoris. Encara que les dades encara són escasses s’han notificat casos i sèries de casos en què es reporten coinfeccions del virus SARS-CoV-2 amb altres patògens en pacients amb criteris d’ingrés hospitalari [1, 2, 3, 4].

EVIDÈNCIA CLÍNICA

A l’estudi multicèntric de Xing [1] es van incloure 68 pacients amb un diagnòstic confirmat de infecció per SARS-CoV-2, reclutats en dos centres hospitalaris amb pacients amb diferents característiques. Els pacients de Qingdao tenien una edat mitjana de 50 anys (rang IQ: 37 a 59) i els de Wuhan de 31 anys (rang IQ: 28 a 38). L’estudi va mostrar que el 80% dels pacients de Qingdao presentaven anticossos IgM específics contra almenys un patogen respiratori comú, mentre que aquest percentatge va ser de només el 2,63% en els pacients de Wuhan. Els patògens respiratoris més comuns detectats eren el virus de la grip A (60%) i el virus de la grip B (53%), seguit del Mycoplasma pneumoniae (23%) i la Legionella pneumophila (20%).

En alguns casos existeix una coinfecció de virus respiratoris coneguts com el virus de la grip amb el virus SARS-CoV-2 que, associada a una baixa sensibilitat de detecció del virus SARS-CoV-2 al tracte respiratori superior, podria complicar la identificació dels pacients amb una infecció per aquest virus i el seu tractament [2, 3]. Això es va descriure en un estudi de cas únic d’un pacient xinès amb pneumònia i amb diagnòstic inicial negatiu al virus SARS-CoV-2 i positiu al virus influença A. En aquest pacient, desprès d’un progressiu empitjorament clínic, només es va obtenir una mostra positiva a SARS-CoV-2 a través de broncoscòpia [2]. També s’ha descrit un diagnòstic inicial negatiu del coronavirus SARS-CoV-2 però positiu al virus influença en nens. Així ho mostra la notificació d’un cas d’un nen xinès de 10 mesos amb una greu pneumònia [4].

Referències

[1] Xing Q. et al. Precautions are needed for COVID-19 patients with coinfection of common respiratory pathogens. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20027698v2

[2] Wu X. et al. Co-infection with SARS-CoV-2 and influenza a virus in patient with pneumonia. Emerging Infectious Diseases. 2020; 26 (6). DOI: 10.3201/eid2606.200299

[3] Khodamoradi Z et al. Co-infection of coronavirus disease 2019 and influenza: A report from Iran. Preprints 2020, 2020030291. DOI: 10.20944/preprints202003.0291.v1

[4] Li D.  et al. Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2: Role of deep-learning-based CT diagnosis and insights from two cases. Korean J Radiol 2020;21(4):505-508 DOI: 10.3348/kjr.2020.0146


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació