EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

31 març, 2020

RESPOSTES COVID-19 – L’EXPERIÈNCIA DEL CREUER DIAMOND PRINCESS

Quina és la dinàmica d’un brot de la COVID-19? L’experiència del creuer Diamond Princess

Data d’elaboració: 31 de març de 2020


MISSATGES CLAU

  • El creuer Diamond Princess, amb 3.711 persones a bord, va ser posat en quarantena el 2 de febrer de l’any 2020 a les costes del Japó, el que va brindar una oportunitat excepcional per estudiar la dinàmica del brot de la COVID-19 en un ambient aïllat.
  • Es va calcular una taxa de letalitat corregida per cas confirmat del 2,3% (IC95% 0,75% a 5,3%), i de l’1,2% per cas infectat (IC95% 0,38% a 2,7%).
  • Entre tots els casos infectats, la proporció de persones asimptomàtiques va ser del 17,9% (ICr95% 15,5% a 20,2%), tot i que una anàlisi de sensibilitat va mostrar que la proporció de persones asimptomàtiques podia arribar a ser tan alta com del 39,9% (ICr95 % 35,7% a 44,1%).
  • Durant el període de confinament es va estimar que la taxa de reproductibilitat (R0) va arribar a ser tan alta com 11. No obstant això, després de la implementació del període de quarantena aquesta taxa es va reduir notablement, encara que amb fluctuacions, fins a un valor de 0,35 al final de la quarantena.
  • Estudis d’aquest tipus ajuden a comprendre molt millor l’impacte del nou coronavirus, com de contagiós pot ser, o l’impacte de la implantació d’un període de confinament sobre la seva reproducció.

EVIDÈNCIA CLÍNICA

S’han publicat tres articles rellevants per a comprendre la dinàmica de transmissió del SARS-CoV-2 (en relació a la taxa de letalitat, la proporció de pacients asimptomàtics i la taxa de reproductibilitat), a partir de dades recopilades del brot entre els 3.711 passatgers del creuer Diamond Princess que va brindar una oportunitat única per estudiar el comportament del nou coronavirus en una població completament confinada [1-3].

En aquest creuer, el primer de febrer de 2020, un passatger que havia desembarcat prèviament a la ciutat de Hong Kong, va ser diagnosticat d’haver contret la COVID-19. Al cap de dos dies, el creuer va ser posat en quarantena després de la seva arribada a les fronteres japoneses. Un total de 3.711 persones entre passatgers i membres de la tripulació es trobaven a bord, els quals 700 van resultar infectats durant el següent mes.

  • Taxa de letalitat

La taxa de letalitat es defineix com la proporció de pacients morts sobre els que contrauen la malaltia i és un indicador important de la seva gravetat. No obstant això, durant un brot epidèmic és un indicador molt difícil de mesurar, pel fet que pot estar: a) sobre estimat pel fet que molts casos no arriben a ser reportats durant el brot epidèmic (per exemple, pels casos asimptomàtics), b ) subestimat degut a que s’ha de considerar el temps que ha de transcórrer entre la confirmació del cas i la seva mort (per exemple, al dividir el nombre total de morts sobre el nombre de casos acumulats, no es considera que en els casos més recents no s’ha pogut observar el desenllaç de la infecció).

Un dels estudis va estimar la taxa letalitat per cas confirmat (CFR) i per cas infectat (IFR), a partir de les dades dels passatgers del creuer corregits considerant el temps entre la confirmació i la mort dels casos i la distribució d’edat de la població [1]. Per a realitzar aquest ajust es va assumir que el retard entre la confirmació d’un cas i la seva mort va correspondre a la distribució estimada entre l’hospitalització i la mort observat en el brot de COVID-19 a la ciutat de Wuhan (13 dies de mitjana). D’acord a aquesta anàlisi els investigadors van estimar que la taxa corregida de letalitat per cas confirmat va ser del 2,3% (IC 95% 0,75% a 5,3%), i la de letalitat per cas infectat va ser de l’1,2% (IC 95% 0,38% a 2,7%).

  • Proporció de persones positives per SARS-CoV-2 asimptomàtiques

Un altre estudi va estimar la proporció de persones asimptomàtiques entre totes aquelles que van resultar positives per SARS-CoV-2 a bord del creuer fins al 20 de febrer de l’any 2020, després de 19 dies de quarantena) [2]. Per realitzar aquest estudi, els investigadors van elaborar un model matemàtic bayesià que va considerar la probabilitat que un pacient mai desenvolupi símptomes així com la densitat de la funció acumulativa del temps entre l’adquisició de la infecció a la manifestació de símptomes. El rang de temps entre la infecció i l’aparició de símptomes es va basar en un estudi previ a la ciutat de Wuhan (amb una estimació de la mitjana de temps de 6,.4 dies i una desviació estàndard de 2,3 dies). D’acord a aquests paràmetres els investigadors van estimar que la proporció de persones positives a SARS-CoV-2 asimptomàtiques va ser del 17,9% (ICr95% 15,5% a 20,2%). Els investigadors van realitzar anàlisi de sensibilitat d’acord a diferents períodes d’incubació, que van mostrar que la proporció de persones asimptomàtiques podia ser tan alta com 39,9% (ICr95% 35,7% a 44,1%).

  • Nombre bàsic de reproducció

La taxa de reproducció (R0), és el nombre esperat de casos directament infectats pel contacte amb un sol cas previ en una població en la qual tots són susceptibles de contraure el virus. La seva aplicació pràctica manera de saber si malaltia emergent pot transmetre a la població i a quina velocitat, i pugui ajudar a estimar la proporció total de subjectes que han immunitzar per eradicar la malaltia. De manera general, una R0 major a 1 indica que la infecció és capaç de propagar-se, però no quan és menor a 1. En ambients confinats el nou coronavirus es pot transmetre amb força efectivitat (per exemple, en vaixells, presons), però al seu torn ofereix una oportunitat per estudiar el seu comportament en aquests escenaris i avaluar l’impacte de mesures com la quarantena per reduir la reproducció de la infecció.

Un estudi va dissenyar un model matemàtic en base a les sèries de temps d’incidència de casos en el creuer Diamond Princess per a descriure les trajectòries d’infecció entre passatgers i tripulació [3]. La mitjana de la taxa de reproducció estimada durant el període de confinament va arribar a ser tan alta com 11. No obstant això, tot i que amb fluctuacions, aquesta taxa es va reduir notablement fins a un valor de 0,35 després de la implementació de el període de quarantena (per sota, per tant, del valor mínim per a sostenir un brot epidèmic). Basat en els resultats obtinguts, la cobertura de vacunació necessària per contenir el brot epidèmic en una població confinada es va estimar en el 91% i 94% en base als percentils 50 i 97,5 de la màxima distribució de la taxa de reproducció.

Referències

[1] Russell Timothy W, Hellewell Joel, Jarvis Christopher I, van Zandvoort Kevin, Abbott Sam, Ratnayake Ruwan, CMMID COVID-19 working group, Flasche Stefan, Eggo Rosalind M, Edmunds W John, Kucharski Adam J. Estimating the infection and case fatality ratio for coronavirus disease (COVID-19) using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Princess cruise ship, February 2020. Euro Surveill. 2020;25(12):pii=2000256. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.12.2000256

[2] Mizumoto Kenji, Kagaya Katsushi, Zarebski Alexander, Chowell Gerardo. Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020. Euro Surveill. 2020;25(10):pii=2000180. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.10.2000180

[3] Mizumoto K, Chowell G. Transmission potential of the novel coronavirus (COVID-19) onboard the diamond Princess Cruises Ship, 2020. Infectious disease modelling 2020; 5: 264 – 270. DOI: 10.1016/j.idm.2020.02.003


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació