EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

17 març, 2020

RESPOSTES COVID-19 – RISC DE REINFECCIÓ

Quin és el risc de reinfecció per coronavirus SARS-CoV-2?

Data d’elaboració: 17 de març de 2020.


MISSATGES CLAU

  • En aquests moments no hi ha prou proves per afirmar que sigui possible la reinfecció amb el SARS-CoV-2, però contínuament s’estan generant noves dades i aquesta informació pot canviar en el futur.
  • Les dades indirectes disponibles d’altres coronavirus (SARS) i de models animals suggereixen que és plausible esperar la generació d’immunitat (al menys a curt termini) després de la recuperació per SARS-CoV-2.
  • S’han descrit alguns casos de pacients que han tingut novament un resultat positiu a SARS-CoV-2 després de ser donats d’alta, però és probable que això sigui degut a errors en la presa de les mostres o, en alguns casos, a una recuperació perllongada, encara que asimptomàtica, amb positivitat oscil·lant al virus.
  • L’Organització Mundial de la Salut ha suggerit l’aïllament durant els 15 dies posteriors a la remissió de símptomes dels pacients amb COVID-19.

CONTEXT

S’han descrit casos positius de SARS-CoV-2 en pacients que havien estat donats d’alta amb proves negatives prèvies, el que ha provocat en diversos mitjans de comunicació l’especulació sobre la possibilitat de reinfecció.

METODOLOGIA

Cerca (17 de març) de materials i /o articles que abordin el tema de reinfecció per SARS-CoV2 incloent bases de dades biomèdiques o institucions, agències i societats científiques.

INFORMACIÓ DISPONIBLE

Atès que el SARS-CoV2 s’ha expandit tan ràpidament, encara no s’han realitzat prous estudis sobre com el sistema immunitari pot reaccionar específicament al nou coronavirus i com això pot diferir d’una persona a una altra. D’acord al que refereix el Centre de Control de Malalties (CDC) dels Estats Units, “La resposta immune a COVID-19 encara es desconeix. És poc probable que els pacients amb infecció per MERS-CoV (un altre coronavirus) tornin a infectar-se poc després de recuperar-se, però encara no se sap si s’observarà una protecció immune similar en pacients amb COVID-19 “[1].

No obstant això, se sap que la resposta immune als coronavirus desencadena una resposta immune adaptativa perllongada contra els virus [2]. També se sap, pels resultats d’un estudi de 176 pacients amb la síndrome respiratòria aguda severa (SARS), que els anticossos específics es van mantenir durant una mitjana de 2 anys, amb una reducció significativa de títols d’immunoglobulina G en el tercer any [3]. Per aquest motiu, els pacients amb SARS podrien ser susceptibles de reinfecció després de 3 anys després de l’exposició inicial [3]. Encara que aquest és un tipus diferent de coronavirus, ens permet realitzar algunes suposicions de la potencial durada de la protecció immunitària.

En una publicació recent en model animal en quatre micos Rhesus exposats prèviament a SARS-CoV-2, després de la remissió de símptomes i generació d’anticossos específics positius, es va exposar de nou a dos dels micos a la mateixa concentració de SARS-CoV-2 [4]. En aquests dos espècimens no es va observar càrregues virals en mostres nasofaringes o anals ni replicació viral en tots els compartiments de teixit primari als 5 dies després de la nova exposició, fet que permetria suggerir una resposta immunitària protectora en la fase de recuperació [4] .

Una explicació al fenomen de re-positivització, suggerida en informes de casos és que durant la fase de recuperació podria haver una oscil·lació en els resultats de les proves de PCR a coronavirus. En una sèrie de 62 pacients amb COVID-19 que van complir els criteris per a l’alta hospitalària (absència d’anomalies radiològiques i símptomes clínics i 2 resultats negatius consecutius de la prova RT-PCR) van tenir resultats positius de la prova RT-PCR entre 5 i 13 dies després [5,6]. Aquestes troballes poden indicar que després de l’alta hospitalària, podria existir la possibilitat que un nombre petit de pacients clínicament asimptomàtics encara pugui portar una petita quantitat de virus que és difícil de detectar.

No es pot descartar en aquests casos que es tracti de casos d’un error humà en la presa de mostres del nas o gola (que poden produir diferents quantitats de virus depenent de la tècnica usada), la qual cosa podria donar lloc a un fals negatiu. Caldria considerar la incertesa encara existent al voltant d’una epidèmia encara en desenvolupament, i que no es pot descartar totalment la possibilitat d’una reinfecció en particular en aquells subjectes debilitats o amb un sistema immunitari compromès (ex. persones grans amb comorbiditats).

Referències

[1] Healthcare Professionals: Frequently Asked Questions and Answers [Updated March 17, 2020] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html

[2] Li, G, Fan, Y, Lai, Y, et al. Coronavirus infections and immune responses. J Med Virol. 2020; 92: 424– 432. https://doi.org/10.1002/jmv.25685

[3] Wu LP. Wang NCh, Chang Yh et al. Duration of Antibody Responses after Severe Acute Respiratory Syndrome. Emerg Infect Dis. 2007 Oct; 13(10): 1562–1564.

[4] Bao L, Deng W, Gao H, Xiao Ch, Liu J, Xue J, et al. Reinfection could not occur in SARS-CoV-2 infected rhesus macaques. BioRxiv. 2020. Doi: 10.1101/2020.03.13.990226.

[5] Xing Y, Mo P, Xiao Y, Zhao O, Zhang Y, Wang F. Post-discharge surveillance and positive virus detection in two medical staff recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19), China, January to February 2020. Eurosurveillance, 2020; 25 (10):

[6] Lan L, Xu D, Ye G, et al. Positive RT-PCR Test Results in Patients Recovered From COVID-19. JAMA. Published online February 27, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2783


Aquesta informació ha estat redactada per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà per contribuir a sintetitzar i actualitzar els resultats de la recerca disponible en relació amb la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cap altra institució o organisme queda compromès pel contingut d’aquesta informació.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació