ACTUALITAT

NOTICIES

11/11/2022

L’IIB Sant Pau refrenda la seva aposta per la inclusió de gènere en la recerca a la II Cimera de Gènere

L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau ha participat, junt amb una vintena de centres de recerca de Catalunya, a la II Cimera de Gènere dels Centres de Recerca en Salut de Catalunya, que promou el treball en favor de l’avenç cap a una recerca en salut més responsable.

La jornada, que han presidit el conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, i el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal Farreras, ha estat organitzada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la Subdirecció General de Recerca i Innovació del Departament de Salut, en coordinació amb el Departament de Recerca i Universitats i iCERCA, i amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”. En l’acte han participat Maria Rosa Ballester, responsable de Recerca i Innovació Responsable de l’IR Sant Pau i membre del comitè organitzador d’aquesta cimera, i el director de l’IR Sant Pau, Dr. Jordi Surrallés.

L’èxit de la celebració de la segona edició de la Cimera és un pas en ferm en el compromís signat pels centres de recerca en salut l’any 2019, per tal de contribuir a la progressió de les carreres científiques de les dones, a l’eliminació de les barreres i els biaixos implícits que afecten a la recerca en salut.

A més, amb l’objectiu de millorar la qualitat del coneixement produït en benefici de tota la població, el compromís signat aposta per incorporar la perspectiva de gènere en la recerca i la innovació. I si bé continua existint la tisora de gènere, els esforços dels centres s’han traduït en una lleugera millora en la situació de desigualtat dels equips i dels lideratges.

Llei de la ciència, en clau de gènere

Al llarg de la jornada, s’ha posat de manifest que la futura Llei de la ciència de Catalunya (LCC), actualment en els darrers estadis de tramitació al Parlament, assentarà una política científica catalana pròpia definida, entre d’altres trets, per la incorporació transversal de la perspectiva de gènere. La norma afavorirà l’adopció de mesures en contra dels biaixos per raó de gènere i qualsevol altra forma de discriminació, i entre els seus principals objectius fixarà l’impuls de la paritat entre dones i homes en tots els àmbits del sistema de coneixement.

La LCC també està previst que integri com a principis ordenadors punts clau en matèria de gènere com ara la igualtat de dones i homes en la carrera científica o la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les fases de la recerca, el desenvolupament i la innovació.

Així mateix, preveu que els agents públics de recerca, desenvolupament i innovació es dotin d’un pla d’igualtat de gènere. Aquest pla caldrà que incorpori mesures per avançar cap a la igualtat de gènere, alhora que inclogui personal expert en gènere en els òrgans d’avaluació i assessorament i que vetlli per la composició equilibrada dels òrgans de govern. També serà necessari que s’hi determinin les eines d’avaluació del compliment dels plans, que hauran de preveure les corresponents mesures correctives.

Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic, a més, hauran d’incloure en els codis ètics l’obligació d’actuar en cas d’assetjament sexual i violència masclista. De la mateixa forma, caldrà que estableixin els mecanismes de protecció i suport a les víctimes.

Carta de compromís d’Hipàtia

La primera edició de la Cimera de Gènere va tenir lloc l’any 2019 a Girona. Impulsada amb el mateix objectiu, va acollir la creació de la Comunitat de Pràctica Hipàtia i la signatura, per part de les direccions dels centres assistents, de la Carta Hipàtia d’Alexandria. Entre ells, va signar l’IR Sant Pau. En aquest acord constaven els dotze punts principals sobre els quals centraven el seu itinerari per revertir la situació de desigualtat de gènere que mostraven les dades nominals.

La LCC integra en el seu articulat, per tant, l’esperit dels compromisos recollits de la Carta d’Hipàtia, centrats en avançar cap a la igualtat de gènere en la recerca i contribuir a la diversitat en el món de la ciència. El document posa el focus en aspectes concrets com la desigualtat salarial, l’eliminació d’obstacles que suposin un problema per accedir a una carrera professional estable després del doctorat, la millora dels contractes laborals o la promoció de canvis en la cultura organitzativa i l’estructura professional.

En aquesta línia, la Comunitat Hipàtia, formada pels centres de recerca i en què hi participa l’AQuAS, ha treballat en diversos aspectes per avançar en els compromisos Hipàtia. Recentment, ha creat i publicat l’Eina per integrar la perspectiva de gènere i sexe, amb l’objectiu de guiar a les persones investigadores a l’hora de considerar la incorporació del sexe i/o el gènere en estudis de ciència bàsica, clínica, de serveis sanitaris i de salut pública. L’Eina conté una llista de preguntes i subpreguntes que aborden la integració del sexe i el gènere en la recerca, amb aspectes concrets i exemples sobre com incorporar-los en la recerca.

La Comunitat de Pràctica també està immersa en la creació d’una guia de llenguatge inclusiu per al món de la recerca i en el programa Train the trainers. Aquest programa està enfocat a formar personal dinamitzador voluntari en biaix inconscient per tal que pugui impartir formacions a les persones de la seva pròpia institució.

Des de l’àmbit de la recerca, la Institució CERCA, per la seva part, compta des de l’any 2013 amb una comissió de gènere amb representació dels centres de recerca, on es coordinen iniciatives en la matèria i s’intercanvien casos d’èxit. L’activitat s’ha centrat fonamentalment en la conscienciació i incorporació de les polítiques amb perspectiva de gènere per tal de facilitar la incorporació de dones investigadores, especialment, en els càrrecs directius. Per la seva banda, la Comissió de Dones i Ciència del CIC, en funcionament des de l’any 2006, té per missió desenvolupar les polítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior i la recerca.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació