MALALTIES CARDIOVASCULARS

Bioquímica Cardiovascular

Principals línies de recerca

Mecanismes d’aterosclerosi

 • Anàlisi de l’Apolipoproteïna (ApoJ) com un marcador de RCV.
 • Ús de pèptids mimètics derivats d’ApoJ com a eines terapèutiques.
 • Participació de les LDL(-) en l’acumulació de lípids en els cardiomiòcits i la insuficiència cardíaca.

Mecanismes inflamatoris induïts per les LDL(-) en monòcits de pacients amb diabetis

 • Diagnòstic de les malalties cardiovasculars crònics o aguts.
 • Desenvolupament d’algoritmes per a descartar malaltia coronària aguda.
 • Avaluació de nous biomarcadors de malaltia cardiovascular aguda: troponines cardíaques, pèptids natriurètics, ST-2.
 • Desenvolupament de mètodes per al mesurament de punt ofcare biomarcador.
 • Marcadors de vulnerabilitat a la placa d’ateroma: LDL electronegatiu, mida de les LDL, funció de les HDL, mieloperoxidasa, fosfolipasa.

Reptes

 • Determinar els mecanismes intracel·lulars implicats en la resposta inflamatòria induïda per LDL (-) i els components de la partícula que impliquen aterogenicitat.
 • Analitzar el potencial terapèutic dels pèptids mimètics derivats d’apoJ per retardar el desenvolupament d’aterosclerosi en models animals.
 • Demostrar que l’LDL electronegatiu és un marcador de la placa d’ateroma vulnerable.
 • Trobar nous marcadors de risc cardiovascular en malalties com ara diabetis, VIH o insuficiència cardíaca.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació