GRUPS ASSOCIATS

Grup de Recerca en VIH i SIDA

Principals línies de recerca

 • Projectes sanitaris.
 • Estudis de mecanismes patogènics que alteren la distribució de grassa corporal.
 • Estudi de trastorns metabòlics associats al tractament antiretroviral.
 • Canvis en la composició corporal.
 • Nous fàrmacs antiretrovirals.
 • Risc cardiovascular associat al tractament antiretroviral.
 • Condicions de comorbiditat associades a la infecció per VIH-1.
 • Farmacogenètica (toxicocinètica).
 • Meningitis bacteriana.

Reptes

Projectes sanitaris

 • Continuïtat, expansió i consolidació de l’equip d’atenció de pacients infectats amb VIH-1, que actualment consisteix en 3 metges, 4 investigadors associats subvencionats (incloent un investigador Rio Hortega) i 2 infermeres.
 • Continuïtat en la participació en projectes multicèntrics (especialment en la xarxa SIDA, Gesida, VACH, EuroSIDA i col·laboració ART).
 • Exploració de possibles participacions en assaigs clínics amb nous fàrmacs antiretrovirals.
 • Incrementar el número de pacients amb VIH-1 que fan seguiment al nostre Hospital (donada l’actual taxa de mortalitat, es requereix un increment anual de 50 pacients).
 • Continuïtat amb els assaigs clínics en desenvolupament actualment i amb les línies de recerca clínica bàsiques.

Mecanismes patogènics que alteren la distribució de grassa corporal

 • Estudi del metabolisme en pirimidines i derivats en la gènesi de lipodistròfia associada a VIH-1 i tractament antiretroviral.
 • Desenvolupament d’un model animal (ratolí) per lipodistròfia.
 • Desenvolupament de models in vitro (cultius d’adipòcits) per estudiar la toxicitat adiposa dels fàrmacs antiretrovirals.
 • Estudi de les noves manifestacions del síndrome de lipodistròfia.
 • Desenvolupament de mesures per la concentració de fàrmacs antiretrovirals en el teixit adipós.
 • Exploració del rol de la inflamació en la patogènesi de lipodistròfia associada a VIH-1 i tractament antiretroviral.
 • Metabolisme de l’uridina i el seu rol en la patogènesi de la lipodistròfia.

Trastorns metabòlics associats al tractament antiretroviral

 • Valoració in vivo de la toxicitat metabòlica associada al tractament antiretroviral.
 • Desenvolupament de models in vitro (cultius d’adipòcits) per estudiar la toxicitat adiposa dels fàrmacs antiretrovirals.
 • Estudi dels factors que contribueixen a l’esteatosis hepàtica en pacients amb tractament antiretroviral.
 • Estudi del rol patogènic de l’FGF21 en la resistència a la insulina en pacients amb VIH-1.
 • Estudi del rol de FABP4 en trastorns metabòlics associats al tractament antiretroviral.

Composició corporal

 • Definició de la distribució normal de greix en la població general.
 • Establir patrons de distribució anormal de greix.
 • Desenvolupament d’una definició de lipodistròfia associada a VIH-1 i tractament antiretroviral.

Nous fàrmacs antiretrovirals

 • Assaigs clínics de nous fàrmacs antiretrovirals (fase II i III).
 • Potenciació farmacocinètica de ritonavir i no ritonavir en fàrmacs antiretrovirals.

Risc cardiovascular associat al tractament antiretroviral

 • Establiment d’una cohort de risc cardiovascular multicentre.
 • Estudi de factors dependents de tractament antiretroviral i no dependents en cohorts multicentre.
 • Desenvolupament de models in vitro (cultius d’adipòcits per estudiar la toxicitat adiposa dels fàrmacs antiretrovirals.

Condicions de comorbiditat associades a la infecció per VIH-1

 • Estudi de l’envelliment en diferents teixits associats a la infecció per VIH-1 i tractaments antiretrovirals.
 • Estudi de la fragilitat en pacients amb infecció per VIH-1 i el rol de HAART.
 • Avaluació de la funció neurocognitiva en pacients amb infecció per VIH-1 amb i sense tractament antiretroviral.
 • Participació en estudis multicèntrics de cohort per determinar la incidència de comorbiditats específiques (càncer, hepatitis C, malaltia cardiovascular, osteogènesi/osteoporosi): EuroSIDA, Col·laboració ART, Gesida, VACH, etc.
 • Tractament de l’hepatitis C en pacients amb VIH-1 i el seu pronòstic.

Farmacogenètica (toxicocinètica)

 • Rol del polimorfisme enzimàtic de les rutes de la pirimidina en la patogènesi de lipodistròfia.
 • Rol del polimorfisme enzimàtic de les rutes de la pirimidina en la patogènesi de toxicitat clínica (neuropaties, pancreatitis).
 • Rol del polimorfisme d’IL28B en cura espontània d’hepatitis C com a resposta a tractaments antiretrovirals basats en interferó i ribavirin.

Meningitis bacteriana

 • Identificació de factors de pronòstic en meningitis bacteriana adulta.
 • Comunicació amb un estudi de cohort de meningitis bacteriana adulta.
 • Identificació de factors d’hoste intrínsec en la patogènesi i prognosi de meningitis bacteriana adulta i malaltia meningococal.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació