MEDICINA TRANSLACIONAL

Microbiologia i Malalties Infeccioses

Principals línies de recerca

Microbiologia clínica

 • Estudi de mecanismes de resistència.
 • Tuberculosi, epidemiologia i mecanismes de resistència als antituberculosos.
 • Aplicacions de la biologia molecular a la detecció, taxonomia i epidemiologia de les malalties infeccioses.
 • Projectes d’assistència mèdica.

Trasplantament de ronyó

 • Vacunes en pacients amb al risc d’infecció per CMV després de trasplantament.
 • Detecció de pacients amb IgG positiva per CMV però amb risc d’infecció per CMV després de trasplantament.
 • Biomarcadors per BKV en mostres d’orina.
 • Projectes d’assistència mèdica.

Malalties infeccioses

 • Polítiques de restricció d’ús d’antibiòtics i agents antimicrobials i ús indicat d’agents antimicrobials.
 • Estudi d’infeccions associades a cossos estranys (pròtesis articulars, catèters, pròtesis cardíaques i marcapassos).
 • Estudi d’infeccions provocades per microorganismes resistents o que requereixin aïllament.
 • Tuberculosis.

Reptes

Mecanismes de resistència a la microbiologia clínica

 • Estudi de l’increment de resistència com a resultat de la propagació de vectors portadors de gens.
 • Continuïtat del treball en el context de la Xarxa Espanyola de Recerca Patologies Infeccioses (REIPI), liderant diversos projectes (per exemple, sobre epidemiologia de les beta lactamases classe C a Espanya) i cooperant amb un projecte sobre epidemiologia de la resistència a l’amoxicilina – àcid clavulànic, entre altres.
 • Avenços en altres línies de recerca, tant pròpies com en cooperació amb altres centres, que estan conduint a dues tesis doctorals.

Tuberculosis, epidemiologia i mecanismes de resistència

 • Monitoratge prospectiu de la resistència a medicaments de primera i segona línia contra la tuberculosis per Mycobacteris primària i adquirida.
 • Detecció molecular de resistència utilitzant antibiograma molecular.
 • Estudi de l’epidemiologia i propagació de les soques resistents i assessorament en l’impacte de la immigració i la contribució a noves famílies de tuberculosis per Mycobacteris (Beijing, EAI, CAS).

Aplicacions de biologia molecular a la detecció de malalties infeccioses, taxonomia i epidemiologia

 • Estudi de la usabilitat del gen 16S RNA pel diagnòstic microbiològic i la identificació molecular.
 • Caracterització genotípica de Cryptospodirium spp. oocysts de mostres fecals recollides per la Unitat de Microbiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Assistència mèdica

 • Acord amb el Departament de Salut en relació al desenvolupament de funcions de suport a la vigilància epidemiològica per infeccions nosocomials i paràlisis flàccida.
 • Estudi en profunditat de micosis, especialment fusariosi i aspergilosi invasiva i infeccions virals del tracte respiratori en pacients amb malalties oncohematològiques.
 • Estudis multicèntrics de VIH.
 • Monitoratge d’infeccions congènites en dones embarassades amb malaltia de Chagas.

Cirurgia de ronyó

 • Vacunació en pacients  amb alt risc d’infecció per CMV després d’un trasplantament: estudi Fase 2 aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo de MCMV5322A/MCMV3068A per la prevenció de malaltia per CMV en receptors d’al·loempelts renals d’alt risc. Assaig clínic patrocinat per Genetech.
 • Detecció de pacients amb IgG positiva per CMV amb risc alt o baix per infecció de CMV després de trasplantament: estudi translacional per avaluar la utilitat clinica de la determinació pre-transplantament d’IFN-γ secretat per CD8 + guia específica per cèl·lules T per la prevenció d’infecció per CMV en pacients amb baix risc d’infecció per CMV. Assaig clínic patrocinat per la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Andalucía.
 • Biomarcadors per BKV en mostres d’orina: determinació d’un biomarcador en orina que utilitzi proteòmica pel diagnòstic i prognosis de la nefropatia provocada per BKV en receptors de trasplantaments renals, patrocinat pel Departament de Malalties Infeccioses de l’Hospital de la Vall d’Hebrón.

Restricció de l’ús d’antibiòtics i polítiques antimicrobianes

 • Minimitzar la resistència, reduir el cost i millorar el compliment amb profilaxi clínica (en el moment d’administració) a través de l’ús adequat d’agents antimicrobians.

Brots epidèmics i infeccions causades per microorganismes multiresistents i microorganismes que requereixen aïllament

 • Estudiar l’epidemiologia al nostre hospital.
 • Reduir la incidència.
 • Prevenir/contenir brots epidèmics i treballar amb la Unitat de Microbiologia en estudis epidemiològics i moleculars.

Infeccions associades a cossos estranys (pròtesis articulars, catèters, pròtesis cardíaques, marcapassos)

 • Reduir la incidència.
 • Desenvolupar règims de tractament conservatiu efectius.

Infeccions en pacients amb trasplantament (cor, progenitors hematopoiètics)

 • Estudiar l’epidemiologia actual.
 • Avaluar l’eficàcia de la profilaxi i altres mesures preventives.

Tuberculosis

 • Cooperar amb estudis de resistència i amb règims de nous tractaments per tuberculosis.

Altres projectes

Continuïtat de l’acord amb el Departament de Salut en relació al desenvolupament de funcions de suport segons es descriu a continuació:

 • Vigilància epidemiològica d’infeccions nosocomials (VINCat).
 • Control de la tuberculosis: Comitè Operatiu Tuberculosis Barcelona dreta (coordinació: Dr. Sambeat).
 • Nou control de la grip: Comitè Operatiu de Vigilància Epidemiològica de la Barcelona dreta (coordinació: Dr. López-Contreras).
 • Base de dades pel monitoratge d’infeccions per CMV després de trasplantament de ronyó.
 • Base de dades pel monitoratge d’infeccions per BKV després de trasplantament de ronyó.
 • Estudi observacional multicèntric cas-control (1:2) per comparar l’evolució de trasplantament renal en pacients amb infecció per VIH (Dr. Canal, Dr. Facundo i Dr. Serra), patrocinat per la Sociedad Andaluza de Trasplante de Órganos y Tejidos.
 • Estudi observacional, epidemiològic i retrospectiu del control d’infecció per CMV en una cohort de pacients receptors de trasplantament d’òrgans sòlids a Catalunya (Dr. Canal, Dr. Facundo i Dr. Serra), patrocinat per la Societat Catalana de Trasplantament.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació