EPIDEMIOLOGIA, SALUT PúBLICA I ATENCIó PRIMàRIA

EPIDEMIOLOGIA CLíNICA I SERVEIS SANITARIS

25 maig, 2020

EVIDÈNCIES COVID-19

Evidències COVID-19” és un recurs que ofereix informació rellevant relacionada amb la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i la COVID-19, elaborada per integrants de la Xarxa Cochrane Iberoamericana, de la que en formen part diversos investigadors de grups de recerca de l’IIB Sant Pau.

Aquest recurs recull una sèrie de documents que sintetitzen la informació més rellevant per a donar resposta a preguntes clíniques i temes prioritaris sobre la pandèmia, en forma de revisions de la literatura i avaluacions crítiques d’estudis. Els materials són elaborats per integrants de la Xarxa Cochrane Iberoamericana amb la intenció de sintetitzar i actualitzar el coneixement disponible en relació amb la COVID-19 i són compartits amb la intenció de donar una resposta col·laborativa a la situació actual.

PODEU TROBAR LA VERSIÓ MÉS ACTUALITZADA D’EVIDÈNCIES COVID-19 A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE COCHRANE IBEROAMERICÀ

Tipus de documents:

 • Respostes COVID-19: revisions ràpides de la literatura que responen preguntes prioritàries, a nivell local o global, a partir d’altres productes de transferència del coneixement existents o, quan sigui necessari, d’estudis primaris.
 • Estudis COVID-19: comentaris estructurats d’estudis rellevants per la informació nova o original sobre el coronavirus i la COVID-19.
 • Assajos clínics COVID-19: comentaris estructurats dels assajos clínics publicats de tractaments en pacients amb COVID-19 o d’estratègies per a la prevenció de la malaltia.
 • Revisions Cochrane: enllaços a les revisions sistemàtiques Cochrane incloses en les dues primeres col·leccions especials que Cochrane ha preparat com a contingut relacionat amb la pandèmia de la COVID-19, per al control i prevenció de la infecció i les cures crítiques.
 • Revisions Epistemonikos – COVID-19 L•OVE Working Group: enllaços a les revisions sistemàtiques elaborades pel COVID-19 L•OVE Working Group per a donar resposta de manera ràpida i rigorosa a l’emergència per la COVID-19.

Seccions disponibles: Epidemiologia | Característiques clíniques | Prevenció | Abordatge terapèutic | Recursos


EPIDEMIOLOGIA

 • Respostes COVID-19

Què és el nombre bàsic de reproducció viral i com s’interpreta?
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 30 d’abril de 2020

No existeixen models predictius diagnòstic o pronòstics de la COVID-19 de qualitat suficient per a ser usats en la pràctica
Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 14 d’abril de 2020

Què ofereixen els models matemàtics per estimar la necessitat d’hospitalització i/o tractament a les unitats de cures intensives degut a la COVID-19?
Centre Cochrane Iberoamericà – 31 de març de 2020

Existeixen co-infeccions d’altres patògens associades a la infecció del coronavirus SARS-CoV-2?
Centre Cochrane Iberoamericà – 23 de març de 2020

 • Estudis COVID-19

Un estudi mostra en una anàlisi preliminar una prevalença d’infecció per SARS-CoV-2 molt més gran a altres estimacions disponibles fins al moment
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 20 d’abril de 2020

Un estudi descriu interessants troballes epidemiològiques sobre el SARS-CoV-2 a Islàndia
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 20 d’abril de 2020

Una cohort prospectiva quantifica la incidència de complicacions tromboembòliques en pacients crítics amb infecció per COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà – 22 d’abril de 2020

Un estudi realitza projeccions de la dinàmica de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 després del període de pandèmia
Centre Cochrane Iberoamericà – 22 d’abril de 2020

Els pacients crítics amb la COVID-19 ingressats en hospitals nord-americans tenen mortalitat significativa però variable entre hospitals
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 17 d’abril de 2020

Els centres sociosanitaris per a gent gran són llocs d’alt risc per a l’aparició de brots de la COVID-19, amb un marcat impacte tant en els residents com en els treballadors.
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 13 d’abril de 2020

El benefici de tancar les escoles com a mesura per reduir la transmissió del SARS-CoV-2 hauria de balancejar-se amb l’absentisme laboral resultant dels professionals de la salut
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 13 d’abril de 2020

Una revisió sistemàtica destaca les limitacions dels models predictius pel diagnòstic i pronòstic de COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà – 8 d’abril de 2020

Fora de la província de Hubei, l’epidèmia de COVID-19 es va controlar durant menys de 3 setmanes, com a resultat de les mesures imposades a l’aïllament social i un reconeixement previ dels signes i símptomes de la malaltia
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 8 d’abril de 2020

Les dades obtingudes en el creuer Diamond Princess suggereixen que, segons un model estadístic, aproximadament el 18% dels pacients infectats amb SARS-CoV-2 poden ser asimptomàtics
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 1 d’abril de 2020

Quina és la dinàmica d’un brot de la COVID-19? L’experiència del creuer Diamond Princess
Centre Cochrane Iberoamericà – 31 de març de 2020

Els primers casos d’infecció per SARS-CoV-2 es van originar en un mercat a Wuhan, però els següents van ser deguts al contacte directe entre persones infectades i no infectades
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 27 de març de 2020

Troballes clíniques inicials de grups infectats amb SARS-CoV-2 a la Xina
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 25 de març de 2020

Definicions d’infecció per SARS-CoV-2 per a vigilància i intervenció epidemiològica
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 23 de març de 2020

La mitjana del període d’incubació de COVID-19 és de 5 dies i gairebé tots tenen símptomes fins a 12 dies després de la infecció
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 20 de març de 2020


CARACTERÍSTIQUES CLÍNIQUES

 • Respostes COVID-19

Factors clínics pronòstics de malaltia greu i mortalitat en pacients amb COVID-19
Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia – 22 d’abril de 2020

En els pacients amb COVID-19 i una sospita d’embolisme pulmonar, quins són els criteris més útils per tal de definir la seva indicació d’avaluació amb una TC?
Centre Cochrane Iberoamericà – 6 d’abril de 2020

Quin risc hi ha de reinfecció per coronavirus SARS-CoV-2?
Centre Cochrane Iberoamericà – 23 de març de 2020

Diagnòstic de laboratori del coronavirus
Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 de març de 2020

Persistència del coronavirus i la seva inactivació per químics d’ús domèstic
Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 de març de 2020

 • Estudis COVID-19

Les dades d’una cohort prospectiva del Regne Unit permeten identificar les característiques de la COVID-19 a partir de les dades de 16.749 pacients hospitalitzats
Centre Cochrane Iberoamericà –  7 de maig de 2020

Les dades de 17 milions de pacients britànics permeten identificar els principals factors de mort per la COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà –  7 de maig de 2020

Les criatures fins als 16 anys d’edat infectades amb SARS-CoV-2 en la seva majoria presenten quadres clínics lleus
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 27 d’abril de 2020

Complicacions greus de la infecció per SARS-CoV-2: mecanismes d’acció patògena i opcions terapèutiques
Centre Cochrane Iberoamericà –  24 d’abril de 2020

La RT-PCR és el gold standard en la detecció / diagnòstic de la COVID-19: com s’interpreten els resultats?
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 22 d’abril de 2020

En els pacients amb COVID-19, l’edat és un factor clau per determinar el risc, ja que està directament relacionat amb la presència d’una malaltia més greu, la necessitat d’hospitalització i la mortalitat
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 10 d’abril de 2020

Algunes característiques clíniques i de laboratori suggereixen un pitjor pronòstic en pacients infectats amb COVID-19
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 8 d’abril de 2020

El valor D-dímer està associat a la gravetat dels pacients amb la COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà –  6 d’abril de 2020

Les dones embarassades a terme infectades amb COVID-19, semblen presentar un quadre clínic similar al de les dones no embarassades, sense proves de transmissió viral als seus fills
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 6 d’abril de 2020

En comparació amb els adults, les infeccions per SARS-CoV-2 en nens són més lleus i, en la majoria dels casos, asimptomàtiques
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 3 d’abril de 2020

Les persones infectades amb SARS-CoV-2 sense una confirmació de laboratori semblen estar involucrades en la propagació d’una gran proporció dels casos de la malaltia
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 1 d’abril de 2020

Els pacients infectats amb SARS-CoV-2 i amb malaltia cardíaca tenen un pitjor pronòstic durant l’estada hospitalària
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 27 de març de 2020

Hi ha factors clínics que permeten la identificació precoç de subgrups de pacients infectats amb SARS-CoV-2 amb un pitjor pronòstic
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 27 de març de 2020

Un estudi estima a partir de les dades d’una cohort la durada òptima de la quarantena per controlar eficaçment la COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà –  25 de març de 2020

En els casos de síndrome d’insuficiència respiratòria aguda per SARS-CoV-2, hi hauria una resposta inflamatòria extensa a nivell pulmonar, sense canvis clars a nivell hepàtic o cardíac
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 20  de març de 2020

Un estudi simula com es comporta el coronavirus SARS-CoV-2 en aerosols i superfícies
Centre Cochrane Iberoamericà – 19 de març de 2020

Troballes clíniques en un grup de pacients infectats amb el coronavirus SARS-CoV-2 fora de Wuhan, Xina: sèrie de casos retrospectius
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 18 de març de 2020


PREVENCIÓ

 • Respostes COVID-19

Quins són els efectes colaterals del confinament per evitar la COVID-19 en les persones grans, i les mesures per prevenir-los o tractar-los?
Fundació Salut i Envelliment-UAB – Centre Cochrane Iberoamericà – 21 d’abril de 2020

Està justificat l’ús generalitzat de mascaretes per evitar la transmissió comunitària del nou coronavirus?
Centre Cochrane Iberoamericà – 16 d’abril de 2020

Es recomana fer la prova PCR per COVID-19 a tots els pacients de cirurgia electiva, basant-se el consens entre experts

Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 d’abril de 2020

Intervencions no farmacològiques per a la contenció, mitigació i supressió de la infecció per COVID-19

Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia – 28 de març de 2020

Quin risc tenen les dones embarassades que són membres del personal sanitari davant del coronavirus SARS-CoV-2?

Centre Cochrane Iberoamericà – 27 de març de 2020

Quin tipus de mascareta ha de ser emprada pels sanitaris per a protegir-se de la infecció COVID-19?

Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 de març de 2020

Les màscares FFP2 (o N95) poden reutilitzar-se després d’una adequada desinfecció (aire 75ºC o llum UV)

Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 de març de 2020

 • Estudis COVID-19

L’Organització Mundial de la Salut proposa una sèrie de mesures per abandonar gradualment el confinament mantenint l’epidèmia de COVID‑19 sota control
Centre Cochrane Iberoamericà – 16 d’abril de 2020

Choosing Wisely Canada proposa una sèrie de recomanacions per una gestió responsable dels recursos disponibles durant la pandèmia de COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà – 16 d’abril de 2020

Un estudi mostra que el cribratge rutinari del SARS-CoV-2 abans del part identifica un alt nombre de dones asimptomàtiques
Centre Cochrane Iberoamericà – 15 d’abril de 2020

L’impacte d’una quarantena pot ser considerable en termes de la salut mental de les persones aïllades
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 15 d’abril de 2020

Dos estudis mostren resultats inconsistents sobre l’ús de mascaretes per prevenir la transmissió del coronavirus en pacients amb símptomes
Centre Cochrane Iberoamericà – 6 d’abril de 2020

L’aïllament primerenc de casos i contactes ajuda a controlar els brots de COVID-19
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 18 de març de 2020

 • Revisions Cochrane

Equip de protecció personal per a la prevenció de les malalties altament infeccioses per exposició a líquids orgànics contaminats en el personal d’assistència sanitària
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 15 d’abril de 2020

Quarantena sola o en combinació amb altres mesures de salut pública per a controlar la COVID‐19: una revisió ràpida
Cochrane – Revisió ràpida – 8 d’abril de 2020

Banys de clorhexidina en pacients greus per a la prevenció d’infeccions adquirides a l’hospital
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 30 d’agost de 2019

Estratègies de control d’infeccions per a la prevenció de la transmissió de l’Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (SARM) en residències geriàtriques per a gent gran
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 1 de juliol de 2019

Millora de l’adherència a les precaucions estàndards per al control de les infeccions associades a l’assistència sanitària
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 26 de febrer de 2018

Intervencions per millorar el compliment de la higiene de mans en l’atenció al pacient
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 1 de setembre de 2017

Intervencions conductuals per promoure l’ús de l’equip de protecció respiratòria en els treballadors
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 7 de desembre de 2016

Guants, bates i màscares per a la reducció de la transmissió de l’Staphylococcus aureus resistent a meticil·lina (SARM) a l’hospital
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 16 de juliol de 2015

Intervencions físiques per interrompre o reduir la propagació de virus respiratoris
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 6 de juliol de 2011

Ús de bates per part de personal de servei i visitants a les sales de nounats per a la prevenció de la morbiditat i mortalitat neonatals
Cochrane – Colección Especial – Medidas de prevención y control de la infección – 22 d’abril de 2003


ABORDATGE TERAPÈUTIC

 • Respostes COVID-19

Teràpia d’oxigen d’alt flux i sistemes de pressió positiva contínua en pacients adults amb COVID-19
Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia – 23 d’abril de 2020

Planificació organitzacional de serveis de salut per a l’atenció de pacients amb COVID-19
Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia – 22 d’abril de 2020

Podria la vacuna per la tuberculosi ser efectiva en prevenir COVID-19?
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 20 d’abril de 2020

Podria ser efectiu el plasma convalescent per tractar COVID-19?
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 17 d’abril de 2020

Tenen algun paper les cèl·lules mare en el tractament de COVID-19?
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 8 d’abril de 2020

Remdesivir com a potencial teràpia enfront de la COVID-19
Cochrane Navarra – Sección de Innovación y Organización del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea – 14 d’abril de 2020

Està justificat l’ús de corticosteroides en el maneig de pacients amb COVID-19?
Centre Cochrane Iberoamericà – 8 d’abril de 2020

Inhibidors del Sistema Renina-Angiotensina com a tractament potencial de la COVID-19
Cochrane Navarra – Sección de Innovación y Organización del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea – 7 d’abril de 2020

Tractament específic de la infecció per COVID-19
Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia – 6 d’abril de 2020

Tocilizumab com a potencial teràpia davant la COVID-19
Cochrane Navarra – Sección de Innovación y Organización del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea – 31 de març de 2020

Enalapril, losartan i altres fàrmacs que actuen en el sistema renina angiotensina aldosterona: Han de preocupar-se els pacients que els consumeixen en el context de la pandèmia per COVID-19?
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 28 de març de 2020

És factible la ventilació artificial de diversos pacients de forma simultània amb un sol respirador?
Centre Cochrane Iberoamericà – 27 de març de 2020

Cloroquina i hidroxicloroquina, són fàrmacs eficaços per a la Covid-19?
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 22 de març de 2020

La hidroxicloroquina sembla eficaç enfront del coronavirus, basat en evidència de molt baixa qualitat
Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 de març de 2020

No hi ha evidència de l’eficàcia dels anti-virals a la COVID-19
Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 de març de 2020

No hi ha evidència d’eficàcia de cap tractament per la tempesta de citoquines
Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 de març de 2020

No existeix evidència que les vitamines i oligoelements tinguin un paper en el tractament del COVID-19
Hospital Universitario Donostia – Unidad de Epidemiología Clínica – 20 de març de 2020

Què diu l’evidència sobre el ritonavir/lopinavir per al tractament de la COVID-19?
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 19 de març de 2020

S’han d’evitar els antiinflamatoris per a tractar els símptomes de la COVID-19?
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 17 de març de 2020

És eficaç l’interferó per al tractament de la COVID-19?
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 17 de març de 2020

 • Estudis COVID-19

El tractament previ amb inhibidors de l’ECA, amb ARA-II, bloquejadors beta, bloquejadors dels canals de calci i / o diürètics tiazídics no presenten un major risc en pacients amb la COVID-19
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 4 de maig de 2020

Una revisió estableix les principals directrius en relació a la gestió de la malaltia tromboembòlica en el context de la pandèmia de la COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà – 21 d’abril de 2020

L’administració de plasma de persones convalescents té beneficis per a pacients amb la COVID-19
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 17 d’abril de 2020

L’ús de remdesivir en pacients amb malaltia greu per COVID-19 requereix d’estudis clínics més grans i fiables per poder ser utilitzat de manera segura a la pràctica clínica
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 15 d’abril de 2020

Cal una vigilància estreta dels efectes adversos relacionats amb els medicaments utilitzats en pacients amb la COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà – 14 d’abril de 2020

Els inhibidors del sistema renina-angiotensina s’han de continuar administrant a pacients en risc diagnosticats amb infecció per COVID-19
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 10 d’abril de 2020

Un informe estima l’impacte de les intervencions no farmacològiques al nombre de persones infectades, el nombre de reproducció i les morts per COVID-19
Centre Cochrane Iberoamericà – 1 d’abril de 2020

En pacients infectats per SARS-CoV-2, la combinació de lopinavir/ritonavir no va ser efectiva
Cochrane Portugal – Institute for Evidenced Based Health – 25 de març de 2020

 • Assajos clínics COVID-19

Cloroquina i hidroxicloroquina com a tractaments potencials de la COVID-19
Cochrane Navarra – Sección de Innovación y Organización del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea – 5 de juny de 2020

Lopinavir-Ritonavir com a potencial teràpia davant la COVID-19
Cochrane Navarra – Sección de Innovación y Organización del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea – 6 d’abril de 2020

Quina és l’eficàcia de la hidroxicloroquina en el tractament de la COVID-19?
Centre Cochrane Iberoamericà – 30 de març de 2020

 • Revisions Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group

Lopinavir / ritonavir per al tractament de COVID-19
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 23 d’abril de 2020

Antimalàrics per al tractament de COVID-19
Epistemonikos – COVID-19 L·OVE Working Group – 31 de març de 2020

 • Revisions Cochrane

Plasma de convalescent o inmunoglobulina hiperinmune per persones amb COVID‐19: una revisió ràpida
Cochrane – Revisió ràpida – 14 de maig de 2020

Neteja de mans amb cendra per reduir la propagació de les infeccions víriques i bacterianes: una revisió ràpida
Cochrane – Revisió ràpida – 28 d’abril de 2020

Barreres i facilitadors de l’adherència per part dels treballadors sanitaris a les guies de prevenció i control d’infeccions (CPI) per a les malalties infeccioses respiratòries: una síntesi de l’evidència qualitativa ràpida
Cochrane – Revisió ràpida – 21 d’abril de 2020

Fracció d’oxigen inspirat o objectius d’oxigenació arterial majors versus menors en adults ingressats a la unitat de cures intensives
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento de la hipoxemia) – 27 de novembre de 2019

Intervencions farmacològiques per al tractament del deliri en pacients adults en estat greu
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 3 de setembre de 2019

Agents farmacològics per als pacients adults amb síndrome de dificultat respiratòria aguda
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 23 de juliol de 2019

Solucions amortidores versus solució salina al 0,9% per a la reanimació en adults i nens en estat greu
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento con líquidos y vasopresores) – 19 de juliol de 2019

Corticosteroides com a adjuvant en el tractament de la grip
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 24 de febrer de 2019

Immunonutrició per a la síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA) en adults
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 24 de gener de 2019

Tractament amb líquids de forma liberal versus conservadora en adults i nens amb sèpsia o xoc sèptic
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento con líquidos y vasopresores) – 10 de desembre de 2018

Intervencions per a la prevenció del deliri en pacients adults en la unitat de cures intensives
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 23 de novembre de 2018

Col·loides versus cristal·loides per a la reanimació amb líquids en pacients en estat crític
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento con líquidos y vasopresores) – 3 d’agost de 2018

Nutrició enteral versus nutrició parenteral i enteral versus una combinació de nutrició enteral i parenteral per a adults a la unitat de cures intensives
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 8 de juny de 2018

Proves d’exploració física de la via aèria per a la detecció de dificultats en les vies aèries en pacients adults aparentment normals
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (asistencia respiratoria y ventilación mecánica) – 15 de maig de 2018

Cànules nasals de flux alt per a l’assistència respiratòria en pacients adults amb cures intensives
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (asistencia respiratoria y ventilación mecánica) – 30 de maig de 2017

Vasopresors per al xoc hipotensiu
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento con líquidos y vasopresores) – 15 de febrer de 2016

Maniobres de reexpansió per a adults amb síndrome de dificultat respiratòria aguda sotmesos a assistència respiratòria mecànica
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (asistencia respiratoria y ventilación mecánica) – 17 de novembre de 2016

Factors que incideixen en l’ús dels protocols de retirada de la ventilació mecànica en adults i nens en estat crític: una síntesi de l’evidència qualitativa
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (desconexión de la ventilación mecánica) – 4 d’octubre de 2016

Posició semirrecostada versus posició supina per a la prevenció de la pneumònia associada al respirador en adults sota assistència respiratòria mecànica
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (asistencia respiratoria y ventilación mecánica) – 8 de gener de 2016

Posició prona per a la insuficiència respiratòria aguda en adults
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento de la hipoxemia) – 13 de novembre de 2015

Antibioticoteràpia de curta durada versus cicle prolongat per a la pneumònia adquirida a l’hospital en adults greus
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 24 d’agost de 2015

Oxigenació per membrana extracorpòria per a pacients adults greus
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento de la hipoxemia) – 22 de gener de 2015

Ventilació controlada per pressió versus ventilació controlada per volum per a la insuficiència respiratòria aguda causada per una lesió pulmonar aguda (LPA) o la síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA)
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (asistencia respiratoria y ventilación mecánica) – 15 de gener de 2015

Desconnexió protocol·litzada versus no protocol·litzada per a la reducció de la durada de la ventilació mecànica en pacients adults greus
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (desconexión de la ventilación mecánica) – 6 de novembre de 2014

Interrupció diària de la sedació versus sense interrupció diària de la sedació per a pacients adults en estat greu que requereixen ventilació mecànica invasiva
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (asistencia respiratoria y ventilación mecánica) – 9 de juliol de 2014

Ventilació amb pressió positiva no invasiva com a estratègia de desconnexió per a adults intubats amb insuficiència respiratòria
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (desconexión de la ventilación mecánica) – 9 de desembre de 2013

Nivells de pressió positiva a la fi de l’espiració (PPFE) alts versus baixos en pacients adults amb lesió pulmonar aguda i síndrome de dificultat respiratòria aguda que reben assistència respiratòria mecànica
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (asistencia respiratoria y ventilación mecánica) – 6 de juny de 2013

Antibiòtics per a la pneumònia adquirida a la comunitat en nens
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 4 de juny de 2013

Estratègia de ventilació pulmonar protectora per a la síndrome de dificultat respiratòria aguda
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (asistencia respiratoria y ventilación mecánica) – 28 de febrer de 2013

Herbes xineses combinades amb medicina occidental per a la síndrome respiratòria aguda severa (SRAS)
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 17 d’octubre de 2012

Cobertura antibiòtica empírica contra patògens atípics per a la pneumònia adquirida a la comunitat en adults hospitalitzats
Cochrane – Colección Especial – Cuidados críticos (tratamiento farmacológico) – 12 de setembre de 2012


RECURSOS

 • Cochrane’s COVID-19 Study Register
  Recopilació anotada d’estudis sobre COVID-19. El registre conté estudis clínics en humans de tot tipus de disseny i s’actualitza de manera continuada per permetre l’accés als resultats d’estudis en curs (registrats en plataformes públiques) als investigadors i professionals sanitaris. Permet una cerca simplificada que pot filtrar-se per data de publicació i característiques de l’estudi.
 • Coronavirus (COVID-19): Evidence Collection
  Evidence Aid (organizació britànica especialitzada en recopilar evidència per donar resposta a desastres i situacions d’emergència) ha creat un recurs de resums d’investigacions rellevants sobre la COVID-19, disponibles en anglès i amb traduccions en altres idiomes per alguns dels materials.
 • Oxford COVID-19 Evidence Service
  El Centre for Evidence Based Medicine ha constituït un equip d’investigadors amb àmplia experiència en el camp de la síntesi de l’evidència per elaborar revisions ràpides que s’actualitzen periòdicament en resposta a l’actual pandèmia de COVID-19.
 • National COVID-19 Clinical Evidence Task Force
  L’Australian Living Evidence Consortium en associació amb Cochrane Austràlia i col·laboració de múltiples societats científiques, manté un repositori de revisions de l’evidència i recomanacions en un esforç de realitzar una vigilància contínua de la literatura científica per oferir unes guies nacionals basades en l’evidència per a la atenció de les persones amb COVID-19 en tot el transcurs de la malaltia.
 • JBI COVID-19 Special Collection
  Recurs produït pel Joanna Briggs Instutute australià, en el que s’han compilat els JBI Evidence Summaries, i JBI Recommended Practices més rellevants per donar resposta a la COVID-19.
 • Living mapping and living network meta-analysis of Covid-19 studies
  Investigadors de diverses institucions afiliades a Cochrane França i Cochrane Alemanya han construït una base de dades d’assajos clínics i estudis no aleatoritzats amb l’objectiu de mantenir un mapa dinàmic de la investigació clínica sobre el tractament de la COVID-19 i així poder elaborar una metanàlisi en xarxa a mesura que es vagin incorporant nous informes d’estudis.
 • NIPH Live map of COVID-19 evidence
  El Norwegian Institute of Public Health ha creat un mapa d’estudis sobre la COVID-19, classificats d’acord amb la categoria clínica i el disseny d’estudi. A més, el recurs inclou algunes revisions ràpides de la literatura sobre preguntes clíniques rellevants.
 • WHO COVID-19 Global literature on coronavirus disease
  Produïda per BIREME, l’OMS està produint una base de dades actualitzada diàriament de literatura rellevant per a la COVID-19, amb la possibilitat de limitar els resultats de cerca a el tema principal dels estudis, el seu disseny i la seva categoria clínica.
 • COVID-19 (coronavirus disease) – Fertility and Pregnancy
  Compendi de recursos sobre recomanacions rellevants en reproducció humana, ginecologia i obstetrícia, elaborat i mantingut pel Grup Cochrane Gynaecology and Fertility. Manté, a més, un registre de tots els estudis que descriuen sèries o cohorts de dones embarassades i les seves criatures.
 • iHealthFacts
  Recurs de respostes ràpides per permetre a la ciutadania verificar la fiabilitat d’afirmacions sobre salut, en el qual col·laboren, entre d’altres, investigadors de Cochrane Irlanda.
 • ECRI COVID-19 Resource Centre
  ECRI ha creat un repositori d’informació rellevant i recomanacions dirigides a proveir una atenció de la COVID-19 segura i cost efectiva. Entre els seus materials destaquen una sèrie d’avaluacions crítiques de la literatura científica (COVID-19 Clinical Evidence Assessments) per respondre a preguntes específiques.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació